Uw gegevens
Stuur na het invullen van dit inschrijvingsformulier een kopie van uw identiteitsbewijs en een recente pasfoto naar ledenadministratie@geel-wit.nl
Contactinformatie
Soort lidmaatschap
 

*) Vanaf 7 jaar kunnen leden die alleen trainingen wil volgen en geen wedstrijden als trainingslid ingeschreven worden. Ze worden dan niet in een team ingedeeld en spelen geen wedstrijden. Smurfen (4-6 jaar) zijn altijd jeugd-lid.  

**) Indien iemand in de laatste 3 jaar lid van een andere voetbalvereniging is geweest en minimaal 12 jaar is moet deze speler het volgende doen:

  1. Bij Koos Goes van Geel-Wit (koosgoes@gmail.com) een overschrijvingsformuier halen.
  2. Blad 1 en 2 van het overschrijvingsformulier invullen en ondertekenen.
  3. Het ingevulde overschrijvingsformulier door de oude vereniging laten ondertekenen.
  4. Na ondertekening door de oude vereniging het overschrijvingsformulier en de spelerspas inleveren bij Koos Goes.

Voor een overschrijving wordt door s.v. Geel-Wit € 7,50 in rekening gebracht voor noodzakelijke extra administratieve kosten (KNVB)

Contributie-inning

Door het aanmelden (als lid) via dit formulier geeft u s.v. Geel-Wit toestemming contributiegelden, overschrijvingskosten en KNVB-boetes automatisch te incasseren van de door u opgegeven bankrekening.

De hoogte van de contributie en aanvullende informatie over het automatische incasso vindt u op www.geel-wit.nl

Als u Principiële bezwaren heeft tegen het automatisch incasseren dient u vóór aanmelding contact op te nemen met de penningmeester van s.v. Geel-Wit.: penningmeester@geel-wit.nl . De penningmeester heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de standaardprocedure.

*Kopie van de aanvraag JSF opsturen naar: s.v. Geel-Wit (t.a.v. ledenaministratie), Van Oosten de Bruijnstraat 66, 2014 VS, Haarlem

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn essentieel voor het goed functioneren van de s.v. Geel-Wit.
Daarom verwachten we van leden en ouders van jeugleden dat ze allemaal hun steentje bijdragen. U kunt hieronder aangeven wat voor soort vrijwilligerswerk u wilt doen.

Binnen twee weken na aanmelding neemt een vrijwilliger van Geel-Wit contact met u op om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

Kantinedienst

Alle leden (dit geldt ook voor ouders van jeugdleden) zijn verplicht 1 keer per seizoen kantinedienst te draaien. De diensten worden door de elftalleiders/coördinatoren ingedeeld.  

We bedanken u oor de aanmelding en hopen dat u het naar uw zin zult hebben bij onze vereniging. Als u nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft m.b.t. de aanmelding of Geel-Wit kunt u die hieronder kwijt.  

De ledenadministratie zal deze aanmelding binnen 1 week via de mail bevestigen. Als u over één week nog niets heeft vernomen van Geel-Wit, kunt u contact opnemen met de secretaris van s.v. Geel-Wit via info@geel-wit.nl