S.V. Geel-Wit - Nieuwsbrief Algemene Ledenvergadering 16 december 2016
Sportvereniging Geel - Wit van Oosten de Bruynstraat 66
2014 VS Haarlem
Tel. Clubgebouw 532 34 00
www.geel-wit.nl
info@geel-wit.nl

 

Alegemene ledevergadering

Op vrijdag 16 december 2016 wordt de algemene ledenvergadering gehouden.

Deze vergadering kan bezocht worden door alle leden en oud leden vanaf 18 jaar, alsmede door de ouders van onze jeugdleden. Grijp de kans om uw stem te laten horen!! De aanwezigen beslissen ook voor u!

De algemene ledenvergadering begint om 20:00 uur in de kantine van Geel-Wit. 

 

Na de ledenvergadering nodigt het bestuur u uit om een kerstborrel met ons te drinken.

 

AGENDA

 

Opening

Ingekomen stukken en mededelingen

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2015

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag penningmeester

Degenen die inzage willen hebben in de financiële jaarstukken kunnen dit kenbaar maken aan de penningmeester, de heer P. Boelé. Deze zal de belangstellenden een exemplaar van de stukken toezenden.

 

Bestuur:

  • Koos Goes treed af als vice-voorzitter en bestuurslid
  • Wieneke van de Mije treedt af als voorzitter kantinecommissie en bestuurslid
  • Het bestuur is op zoek naar een bestuurslid voor de volgende functies: Vice-voorzitter, voorzitter kantine commissie en een bestuurslid  commerciele zaken.

 

Contributieverhoging

Rondvraag

Sluiting

  

Het Hoofdbestuur   

 


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of sponsor bent van de sportvereniging Geel-Wit '20.
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen of wijzigt uw emailadres binnenkort
stuur dan een email aan info@geel-wit.nl