S.V. Geel-Wit - Nieuwsbrief Extra editie: Contributie - Spam!!
Sportvereniging Geel - Wit van Oosten de Bruynstraat 66
2014 VS Haarlem
Tel. Clubgebouw 532 34 00
www.geel-wit.nl
info@geel-wit.nl

Contributie 2015 - 2016

Dit bericht is alleen belangrijk voor de spelende leden en ouders van jeugdleden!! Afgelopen week zijn de facturen verstuurd met daarin de contributie die u verschuldigd bent voor het seizoen 2015 - 2016.

We willen u vragen om te kijken of u deze mail heeft gekregen en wanneer dit niet het geval is, of u wilt kijken dat hij niet bij de spam terecht is gekomen! 

Met vriendelijke groet,

Wieneke van der Mije 
Koos Goes


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of sponsor bent van de sportvereniging Geel-Wit '20.
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen of wijzigt uw emailadres binnenkort
stuur dan een email aan info@geel-wit.nl