S.V. Geel-Wit - Nieuwsbrief Extra editie: Kantinemedwerkers voor de zondag gezocht!!
Sportvereniging Geel - Wit van Oosten de Bruynstraat 66
2014 VS Haarlem
Tel. Clubgebouw 532 34 00
www.geel-wit.nl
info@geel-wit.nl

 

kantinemedewerkers voor de zondag

KANTINE GESLOTEN!!!!!

U leest het goed!!!

We hebben herhaaldelijk via de mail, website, nieuwsbrief of via persoonlijke benadering getracht mensen te krijgen voor bardienst op de zondag, maar dat heeft helemaal niets opgeleverd!!!!

De barmensen die we nu in de roulatiegroep hebben zitten zijn bijna wekelijks aan de beurt en dan soms zelfs hele dagen, of meerdere dagdelen in het weekend!! U zult moeten begrijpen dat deze mensen het ook voor hun lol doen, maar wanneer ze week in, week uit moeten staan dan is het leuke er snel af.

In de laatste bestuursvergadering hebben we daarom besloten dat de kantine op nader te bepalen zondagen gesloten blijft wanneer er geen nieuwe medewerkers zich aanmelden

Wanneer er geen aanvulling komt voor de vaste zondaggroep zullen we helaas genoodzaakt zijn om de kantine vaker te sluiten.

Wij als bestuur zijn van mening dat de gezondheid en werkvreugde van de barmedewerkers erg belangrijk is, en dit is nu in het geding vandaar dat wij met deze maatregel moeten komen. 

 

Wij hopen dat de leden van Geel-Wit het niet zover laten komen en dat er een aantal mensen zich aanmelden zodat we deze beslissing kunnen terugdraaien.

We hebben als bestuur er alles aan gedaan, het woord is nu aan U!!!!

u kunt zich opgeven voor de bardienst bij: wieneke1959@remove-this.live.nl


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of sponsor bent van de sportvereniging Geel-Wit '20.
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen of wijzigt uw emailadres binnenkort
stuur dan een email aan info@geel-wit.nl