S.V. Geel-Wit - Nieuwsbrief Extra editie: Sporten op kunstgrasvelden
Sportvereniging Geel - Wit van Oosten de Bruynstraat 66
2014 VS Haarlem
Tel. Clubgebouw 532 34 00
www.geel-wit.nl
info@geel-wit.nl

 

Uitzending over Kunstgrasvelden

Gisteren is er een uitzending geweest van Zembla over de kunstgrasvelden in nederland. Het gaat dan vooral over het rubbergranulaat wat op deze velden word gebruikt. Geel-Wit zal de berichtgeving omtrent dit item op de voet volgen en zal het beleid en de keuzes van de KNVB afwachten. Voorlopig zullen we het kunstgrasveld gewoon blijven gebruiken.

Hieronder een brief van de gemeente Haarlem over de kunstgrasproblematiek, daarin is o.a. een stukje te lezen over een onderzoek van de RIVM in 2008 waarin word gesteld dat het gebruik van rubbergranulaat geen risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op een kunstgrasveld.

Op de site van de NOS is de uitzending van Zembla te zien: nos.nl/artikel/2136047-kun-je-ziek-worden-van-sporten-op-kunstgrasvelden.html (als de link niet werk dan kopiëren en plakken in de browser)

De volgende link is een stukje van de KNVB: www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

Hieronder de brief van de gemeente over dit item. 

Mocht er relevant nieuws zijn dan zal Geel-Wit dit gelijk aan de leden melden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan info@remove-this.geel-wit.nl

Kunstgrasvelden (Gemeente Haarlem)

Geachte bestuursleden.

Het televisieprogramma Zembla heeft gisteravond aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat. Een bepaalde stof in de korrels wordt ter discussie gesteld door een aantal deskundigen. Deze is volgens hen kankerverwekkend. Ik kan me voorstellen dat het programma bij u of uw leden vragen en ongerustheid oproept. Ik hecht er daarom aan u te informeren over het gebruik van rubbergranulaat in Haarlem. In Haarlem wordt rubbergranulaat gestrooid op kunstgrasvelden bij vereniging en trapveldjes in woonwijken. Deze rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon natuurgrasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings.

Het materiaal:

Rubbergranulaat is fijn gemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze wijze worden herbruikt worden. De stof waar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft het rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stof zit in veel dingen die we elke dag gebruiken, bijvoorbeeld in elastiekjes. De RIVM heeft de stof recent toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Onderzoek:

Door de Europese commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst is nog niet bekend, de resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Op verzoek van het ministerie is in 2008 door het RIVM onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit dit onderzoek blijkt dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunst grasvelden.

De situatie in Haarlem:

In Haarlem gebruiken we rubbergranulaat dat moet voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder meer over eisen aan het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen.

Op basis van het RIVM-advies én de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd, is in Haarlem voor het gebruik van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden gekozen. Dit rubbergranulaat wordt overigens in bijna alle gemeenten in Nederland gebruikt.

Vervolg

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek dat nu door de Europese Commissie is geïnitieerd, bepalen we welke consequenties dit heeft voor het gebruik van rubbergranulaat op onze kunstgrasvelden. Wij wachten met spanning de resultaten van dit onderzoek af. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met sport@haarlem.nl. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de VSG: sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid/

Met vriendelijke groet,

Merijn Snoek, KNVB

 

We hopen dat al deze informatie duidelijk is, mocht dat niet zo zijn, dan kunt u ons mailen of bij één van de hoofd- of jeugdbestuursleden altijd uw vraag stellen. 

 

Met vriendelijke groet,

Erwin van Lent,
Secretaris Geel-Wit


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of sponsor bent van de sportvereniging Geel-Wit '20.
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen of wijzigt uw emailadres binnenkort
stuur dan een email aan info@geel-wit.nl