S.V. Geel-Wit - Nieuwsbrief Incident zaalvoetbal Olympia Haarlem - Geel-Wit
Sportvereniging Geel - Wit van Oosten de Bruynstraat 66
2014 VS Haarlem
Tel. Clubgebouw 532 34 00
www.geel-wit.nl
info@geel-wit.nl

Incident zaalvoetbal Olympia Haarlem - Geel-Wit

Beste leden, ouders en oud leden,

Afgelopen woensdag heeft u mogelijk via de media al vernomen over een massale vechtpartij tussen Olympia en Geel-Wit na afloop van een zaalvoetbalwedstrijd. Wij als club betreuren dit incident natuurlijk ten zeerste. 

De KNVB heeft beide teams voorlopig uit de competitie genomen en is bezig de aanklachten te bekijken. Hierna zal er een definitief oordeel worden geveld over beide teams. 

Geel-Wit zal zich volledig neerleggen bij het besluit van de KNVB.

We hebben op dit moment vijf zaalvoetbalteams. De teams spelen onder de vlag van Geel-Wit, maar opereren en regelen alles zelf. De verbinding met de veldvoetbalclub Geel-Wit is er alleen in naam. 

We wachten de straf van de KNVB af en nemen deze straf ook over naar dit team. We overwegen vanuit het bestuur nog extra passende maatregelen om te voorkomen dat zoiets in de toekomst nog eens kan gebeuren.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag, u kunt ons bereiken via info@geel-wit.nl

Met vriendelijke groet,

Erwin van Lent
Secretaris Geel-Wit
Lid technische commissie Geel-Wit


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of sponsor bent van de sportvereniging Geel-Wit '20.
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen of wijzigt uw emailadres binnenkort
stuur dan een email aan info@geel-wit.nl