S.V. Geel-Wit - Nieuwsbrief Informatie teamindeling Geel-Wit seizoen 2016-2017
Sportvereniging Geel - Wit van Oosten de Bruynstraat 66
2014 VS Haarlem
Tel. Clubgebouw 532 34 00
www.geel-wit.nl
info@geel-wit.nl

Informatie teamindeling Geel-Wit seizoen 2016-2017

 

U heeft via sportlink een brief ontvangen over de teamindeling 2016 - 2017. De lay-out is niet helemaal goed overgekomen, vandaar nog even via deze speciale nieuwsbrief: 

In het belang van de jeugdspelers wil de Jeugdcommissie er voor zorgen dat er voor het seizoen 2016-2017 duidelijke afspraken zijn over de wijze waarop we binnen de jeugdafdeling spelers in teams indelen. 

Doelstelling & uitgangspunten 

 1.  Bij Geel-Wit speelt iedereen met plezier, veilig en op zijn eigen niveau voetbal.
   Geel-Wit heeft aandacht voor elk individu.
 2.  In elk team wil Geel-Wit kinderen beter leren voetballen. Een kind ontwikkelt zich voetbaltechnisch  het beste bij gelijke medespelers en tegenstanders.
 3.  Geel-Wit heeft aandacht voor bestaande teams, groepsverbanden en vriendschappen binnen de  jeugdafdeling.
 4.  Gedurende het hele seizoen volgt de TC/Trainers de ontwikkeling van uw kind en past indien nodig een  wijziging in de teamindeling aan.  
 5.  Tijdens de winterstop en in nood kunnen teams aangevuld worden met (nieuwe) spelers.
 6.  Spelers blijven in principe gedurende het seizoen in hun eigen leeftijdscategorie spelen.
 7.  Uitzonderingen, zoals dispensatie, kunnen voorgelegd worden aan de Jeugdcommissie /Technische  commissie.

Indeling spelers

Aan het eind van het seizoen wordt de teamindeling voor het daaropvolgende seizoen gemaakt door de coördinatoren en de trainer(s). De hoofd jeugdopleiding is eindverantwoordelijk voor de indeling van de teams.

Onderstaande criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van het spelniveau van de individuele spelers;

 1.    Fysiek; kracht en snelheid van de speler
 2.    Techniek; balvaardigheid van de speler
 3.    Attitude; gedrag in en om het veld en in relatie tot het team, tegenstanders
     en scheidsrechters
 4.    Tactiek; spelinzicht van de speler
 5.    Mentaal; stabiliteit en weerbaarheid van de speler

  Beleid selectiespelers

 • Een gedeelte van de voetballers worden uitgenodigd voor de zogenaamde selectieteams. Deze selectieteams spelen op een zo hoog mogelijk niveau en in deze teams wordt relatief meer aandacht gegeven aan prestatievoetbal. 
 • Spelers (als ook de ouders) worden gevraagd voor een selectie. Het is geen verplichting.

Procedure & verantwoordelijkheden

 • Uiterlijk 1 juni worden de voorlopige teamindelingen bekent gemaakt.
 • Vragen en verzoeken n.a.v. de voorlopige teamindeling kunnen worden neergelegd bij de trainers en co√∂rdinatoren en zullen worden behandeld door de Jeugdcommissie.
 • N.a.v. de trainingen in mei en de eventuele verzoeken van spelers en ouders wordt eind mei een voorlopige teamindeling bekend gemaakt.
 • Verzoeken na het vaststellen van de definitieve teamindeling kunnen niet meer worden behandeld door de Jeugdcommissie. Nieuwe of zwaarwegende redenen voor wijziging van de teamindeling kunnen dan alleen nog schriftelijk worden neergelegd bij het hoofdbestuur van Geel-Wit tussen 1 juni en 21 augustus

Met vriendelijke groet,

Jeugdbestuur & Technische commissie

 

 


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of sponsor bent van de sportvereniging Geel-Wit '20.
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen of wijzigt uw emailadres binnenkort
stuur dan een email aan info@geel-wit.nl