S.V. Geel-Wit - Nieuwsbrief Jaargang 5 september 2016
Sportvereniging Geel - Wit van Oosten de Bruynstraat 66
2014 VS Haarlem
Tel. Clubgebouw 532 34 00
www.geel-wit.nl
info@geel-wit.nl

De toekomst is gebouwd op het verleden. Van 0 naar 100

Door het bestuur is het idee geopperd om in de aanloop naar het 100 jarig bestaan van s.v. Geel-Wit, een item in de nieuwsbrief op te nemen waarin stukjes uit de geschiedenis van onze vereniging worden verteld.

Voor de oudere leden zal veel, zowel namen als gebeurtenissen, bekend voorkomen. Voor de nieuwere leden oud en jong, ouders en “kinderen” geeft het een idee hoe de club zich heeft ontwikkeld van niets, tot wat het nu is.

Je ontkomt er dan niet aan, om te starten met het noemen van een paar iconen uit het verleden van de vereniging. Leden die zich voor zeer lange tijd aan de vereniging hebben verbonden en daarin belangrijke functies hebben bekleed.

Ko Boot, voorzitter van 1923-1953 en van 1959-’61. 1e  Erevoorzitter, bestuurslid HVB (Haarlemse Voetbalbond ) en NKS.
Rinus van Huizen, penningmeester van 1931-’79, inderdaad 48 jaar. Pro Ecclesia et Pontifice, gouden speld KNVB, erelid s.v. Geel-Wit met gouden speld. Haalde de contributie van dubbeltjes en kwartjes op de fiets op. Was zo zuinig dat wij in 1971 een stenen clubhuis konden bouwen en openen. Maakte het clubblad verzendklaar en was verder actief in de Toto Inlever Combinatie (TIC).
Herman Höcker, secretaris 1945-1973, Ridder in de orde van Oranje Nassau, gouden speld KNVB, zilveren speld NKS, erelid s.v. Geel-Wit met gouden speld kantine bestuurder, Autocoureur op zondag om het tekort aan spelers op te lossen door ze achter uit de St. Bavo Kathedraal vandaan te plukken, om ze vervolgens naar het veld te brengen. Actief in de TIC..
Toon Höcker, multi talent; Voorzitter v.d. jubileumcommissie t.g.v. het 20 jarig bestaan, voorzitter Geel-Wit 1963-1973. Pro Ecclesia et Pontifice en erelid s.v. Geel-Wit met gouden speld, medeoprichter 1976 en voorzitter van de supportersvereniging. Zeer actief om een stenen clubhuis op het complex te mogen bouwen.
Piet Koster, redacteur Geel-Witter 1931-1961, L.v.V. van de NKS en erelid s.v. Geel-Wit met gouden speld. medeoprichter van de R.k.s.v. Geel-Wit (13 jaar oud), 

Hierop kunnen we dus verder bouwen met foto’s en feiten te beginnen in 1920.

Tot de volgende keer.

Ted Heemskerk.
Erevoorzitter Geel-Wit

Zondagcoördinator gezocht

OP ZOEK NAAR EEN ZONDAGBAANTJE, DAN IS DIT MISSCHIEN IETS VOOR JOU!!!

Beste ouders, oud spelers, spelers,

Geel-Wit is op zoek naar een coördinator voor de zondag. Afgelopen twee jaar is dit geweldig ingevuld door Patrick Pennarts, maar die gaat hier helaas mee stoppen vanwege zijn studie in China. We zijn dus op zoek naar een "nieuwe" Patrick!!

Wat houdt de functie ongeveer in: 

 • Openen van de kantine.
 • Opvangen van de teams.
 • Regelen van materialen.
 • Opvangen van de scheidsrechters.
 • Invoeren van uitslagen na de wedstrijden.
 • Aanspreekpunt voor spelers/leiders/scheidsrechters/trainers.
 • maken van de kleedkamerindeling.
 • Ondersteuning achter de bar.
 • Sluiten van de kantine.

Wat kan je van ons verwachten: 

 • Een goede, gezellige werksfeer.
 • Een vrijwilligersvergoeding.
 • Ondersteuning vanuit het hoofdbestuur.

 Wat vragen wij: 

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Makkelijk met mensen kunnen communiceren.
 • Sterk oplossend vermogen.
 • Flexibel zijn. 

Lijkt bovenstaand je een leuke bijbaan, reageer dan via info@remove-this.geel-wit.nl. Je zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek en wie weet loop jij aankomend seizoen op zondag als coördinator bij Geel-Wit! 

 

 

24 september "Gluren bij de buren"!

Gluren bij de buren betekent dat de organisaties in het begin van de Oosten de Bruijnstraat de deuren openen voor iedereen en dat er van alles te doen is. De deelnemende organisaties zijn:

 • Haarlem effect/wijkcentrum 'T Trionk
 • Speeltuinvereniging Floragaarde
 • Huisdierencentrum Haarlem
 • BSO de Geelwitjes
 • Voetbalvereniging Geel-Wit

De middag wordt afgesloten met een geweldig straatorkest en een grootse touwtrekwedstrijd op het terrein van Geel Wit.. Bij inlevering van een volle stempelkaart, krijg je een drankje aangeboden bij Voetbalvereniging Geel Wit en een klein presentje bij ‘t Trionk. Verder is er de gehele middag bij elke organisatie een consumptie te verkrijgen

Voor meer informatie zie de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

 

Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

Tijdens de informatieavonden voor de ouders van onze jeugdleden werd er in het voorwoord van de jeugdvoorzitter Lennert Böhmer gerefereerd naar de slogan "Elk kind verdient een goede trainer". Hieronder kunt u de hele column lezen. 

Wij vragen te weinig, is mijn conclusie na het lezen van het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Met hun studie naar de invloed van sport op de samenleving, in opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie, werpen ze een nieuw licht op de rol van goede trainers in de amateursport. Die blijken een veel belangrijkere rol te vervullen dan tot nog toe werd aangenomen. Na ouders en school, zijn trainers de derde opvoeders in rij. Cruciaal om onze kinderen te leren samenwerken, verlies te nemen en hun afspraken te laten nakomen.

Het voorkomt zelfs criminaliteit.

Ondertussen blijven gemeenten sportverenigingen vooral zien als percentages in de begroting, die elk jaar verdwijnen naar gesubsidieerde velden, clubhuizen en kleedkamers. Ik zou vriendelijk willen vragen om die zienswijze (drastisch) bij te stellen. Het is niet meer de vraag wat sport de gemeente kost maar wat het hen oplevert, nu bewezen is dat sport een onbetaalbare bijdrage levert aan de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind.

Mooi, maar wat betekent dat?

 1. Een andere mentaliteit van de nationale overheid en gemeenten. Namelijk het besef dat kinderen een belangrijk deel van hun opvoeding via hun sport krijgen en de sport daarmee een wezenlijke bijdrage aan de samenleving levert;
 2. Gemeenten meer willen investeren in de ontwikkeling van trainers en sport;
 3. We onze kinderen alleen nog maar goede trainers gunnen.

 

Op dat laatste punt is er bij voetbalverenigingen nog een wereld te winnen. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Nog steeds worden trainers onderschat of, nog erger, hun rol wordt op de koop toegenomen. Opmerkelijk. Omdat bijna iedereen binnen het amateurvoetbal weet, dat een slechte trainer, de belangrijkste reden is om met de sport te stoppen. Zeker voor een kind. Die pikt het niet als iemand te vaak schreeuwt, onvoldoende luistert, te snel boos wordt of altijd negatief is.

Daarom gaat de KNVB de komende jaren meer nadruk leggen op de pedagogische kanten van de trainersopleidingen (7.000 cursisten per jaar) en zullen we een deel van de huidige trainers - die misschien twintig jaar geleden hun opleiding hebben gevolgd - opnieuw moeten inspireren met moderne inzichten. Omgekeerd zullen trainers met louter goede bedoelingen - maar weinig aanleg - op een charmante manier te horen krijgen dat ze geen trainer (meer) hoeven te zijn. Ieder kind heeft namelijk het recht op een goede trainer. Iemand die ze inspireert en onvoorwaardelijk in ze gelooft.

Daar kan je nooit te veel voor vragen.

Nooit. 

Ed weer terug op de velden!

We zijn erg blij dat Ed weer op het veld is te bewonderen bij Geel-Wit. Vorig seizoen een hersenbloeding gekregen, een lange revalidatie gehad, maar gelukkig nu weer te zien op het trainingsveld. Ed traint dit jaar de O13-1

Info

Meisjesvoetbal

Het jeugdbestuur is blij te kunnen melden dat ze een meisjes/damescoördinator binnen het jeugdbestuur hebben. Deborah Pennarts zal deze taak gaan vervullen. Aan Deborah de taak om het meisjesvoetbal bij Geel-Wit op de kaart te zetten. Deborah speelt zelf in het dames 1 elftal en heeft hiervoor in één van de eerste meisjesteams binnen Geel-Wit gezeten. 
Om Geel-Wit meisjesvoetbal onder de aandacht te brengen zal ze o.a. een vriendinnen voetbaldag gaan organiseren. 
Voor meer informatie over meisjesvoetbal bij Geel-Wit: 06-37375005 of deborahpennarts@hotmail.com

Koos Goesveld

De SRO is deze zomer bezig geweest om het Koos Goesveld zo te prepareren dat het veld het hele jaar bruikbaar is. Het hele jaar door zal er door de SRO onderhoud gepleegd worden om het veld bhespeelbaar te houden. 

Instructie/cursus assistent-scheidsrechter (grensrechterI voor ouders/verzorgers

Graag nodigen wij u uit voor een korte instructie/cursus voor assistent-scheidsrechter. We hebben u als ouders/verzorgers nodig om de taak van assistent-scheidsrechter in te vullen tijdens de wedstrijden van uw kind(eren).
Voor alle vijf de O13 en O12 teams verzorgt Sander Stromeier deze korte sessie voor het begin van de eerstvolgende thuiswedstrijd van uw kind. Schroom niet en doe mee. Uw hulp en inzet wordt zeer gewaardeerd door de spelers.

Sander staat een kwartier voor aanvang van de wedstrijd klaar en zal in gaan op wat een assistent-scheidsrechter behoort te weten en te kunnen (en dat valt reuze mee) en zal bij de meeste wedstrijden ook direct helpen bij de eerste schreden als assistent-scheidsrechter.
De cursus duurt dus slechts een kwartier. En daarna kunt u uw kind altijd helpen aan een fijne wedstrijd.

Assistent-scheidsrechter zijn is eenvoudig en bestaat uit vier zaken, waarvan een in overleg met de scheidsrechter. HOBI is waar het om gaat.
HOBI?

Hoekschop

Overtreding

Buitenspel

Inworp  

Voor overtredingen overlegt u vooraf met de scheidsrechter wie wat doet.


Wie kan wanneer deelnemen aan deze cursus?

Ouders/verzorgers van

 • O12-3:
  Zaterdag 17-09 van 08:45 tot 09:00 uur (aanvang wedstrijd).
 • O13-2:
  Zaterdag 17-09 van 12:00 tot 12:15 uur
 • O13-1:
  Zaterdag 17-09 van 13:00 tot 13:45 uur
 • O12-1:
  Zaterdag 24-09 van 10:00 tot 10:15 uur
 • O12-2:
  Zaterdag 01-10 van 12:15 tot 12:30 uur

Uiteraard kunt u ook eerder bij een van de andere teams aansluiten.U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Op tijd aanwezig zijn en actief deelnemen aan de cursus is voldoende.

Met vriendelijke groet,

M. van Dijk
Coördinator O13 & O12 jeugd Geel-Wit.

Live Voetbal bij Geel-Wit

 

Op de vrijdag en de zondag kunt u bij Geel-Wit de wedstrijden live bekijken van de eredivisie op een groot scherm. U bent van harte welkom om bijvoorbeeld op de vrijdag deze wedstrijden te komen bekijken. Naast deze wedstrijden kunt u ook gezellig een biertje komen drinken of bijvoorbeeld een potje dart spelen.  

Vragen/op-aanmerkingen!!

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief:

 1. Iets te vragen hebben
 2. Iets te melden hebben
 3. Een op- of aanmerking hebben
 4. Een leuk nieuwtje hebben wat iedereen binnen Geel-Wit moet weten
 5. Een leuke foto hebben
 6. Iets wat niet hierboven staat, dan....

kunt u dit mailen naar info@remove-this.Geel-Wit.nl.

Het woord is aan.......

 

 • Naam? : Sander Stromeier
 • Leeftijd? : Op 2 oktober word ik 40 jaar. 
 • Getrouwd? : Ja, al 15 jaar met Marjolein.
 • Kinderen? : 2 boys, Tim(12 jaar) en Mick(9 jaar).
 • Wat voor werk doe je? : Ik ben zelfstandig ondernemer met een eigen klusbedrijf. 
 • Waarom spelen(speelt) je kind(eren) bij Geel-Wit? : Tim speelt bij Geel-Wit omdat alle jeugdteams 2 keer per week trainen, dit is niet bij alle clubs in de omgeving zo. En natuurlijk omdat Geel-Wit de gezelligste club van Haarlem is!
 • In welk elftal spelen speelt je kind? : Tim speelt dit seizoen in O13-1
 • Wat is je functie binnen Geel-Wit? : Ik ben coördinator en begeleider van de jeugdscheidsrechters en in die hoedanigheid lid van de jeugdcommissie. Daarnaast ben ik zelf actief als scheidsrechter en als assistent-scheidsrechter. 
 • Wat is er leuk aan deze functie? : Het geeft mij heel veel energie als ik jonge scheidsrechters van onze club mag begeleiden bij het fluiten van wedstrijden. Ze komen zo op jonge leeftijd al in aanrakingmet het managen van een wedstrijd, dus ze leren hoe het is om leiding te geven en het is heel goed voor de mentale weerbaarheid en het zelfvertrouwen van deze jongens. Daarnaast vind ik het leuk om zelf wedstrijden te fluiten. Ik probeer dit altijd in dienst van het voetbal te doenen de jeugd tijdens een wedstrijd nog iets mee te geven over normen en waarden. 
 • Wat vind je zo leuk aan Geel-Wit? : Geel-Wit is een club met een lange historie op een mooie plek midden in een woonwijk. Ik heb een voorliefde voor clubs die gevestigd zijn midden in de bewoonde wereld. Een voetbalveld tussen de weilanden of langs een snelweg geeft toch minder sfeer. Daarnaast vind ik Geel-Wit een persoonlijke en toegankelijke club. Een vereniging om trots op te zijn. 
 • Wat moet er nog beter bij Geel-Wit? : Communicatie kan soms beter, al vind ik dat er de laatste jaren al echt hele goede stappen zijn gezet. Verder zijn er nooit genoeg handen om het werk licht te maken. Daarmee wil ik zeggen dat een vereniging een organisatie is voor iedereen, maar vooral ook door iedereen. Hoe meer hulp, hoe leuker het is. Al is het maar een paar uurtjes per maand, vrijwilligerswerk loont en geeft je een goed gevoel. 
 • Wat zijn je hobby's? : Voetbal, voetbal, voetbal en ik mag af en toe graag een gestival bezoeken of lekker uit eten gaan. 
 • Wat is je favoriete voetbalclub in nederland? : Vooropgesteld, ik ben een stuk minder fanatiek dan pakweg 20 jaar geleden en mijn objectiviteit als scheidsrechter mag natuurlijk niet in het geding zijn, maar binnen Nederland zie ik Ajax graag kampioen worden. Verder juich ik voor Telstar, waar ik samen met Tim een seizoenskaart voor heb. 
 • Wat is je favoriete voetbalclub in het buitenland? : Ik ben fan van mooi en aanvallend voetbal en clubs die het spel durven en willen maken. Dan kom je dus al gauw uit bij Barcelona, Bayern Munchen, Manchester City(o.l.v. Guardiola). Maar van oudsher ben ik ook supporter van Liverpool en Tottenham Hotspur. Ook heb ik een zwak voor Sankt Pauli uit Hamburg vanwege de maatschappelijke betrokkenheid en de verdraagzaamheid richting andere mensen cq bevolkingsgroepen. 
 • Wie is je favoriete speler? : Lionel Messi
 • Voor wie of wat heb je waardering? : Ik heb waardering voor iedereen die iets voor een ander over heeft. Alleen kun je het niet maken, wel samen!
 • Wie moet er in de volgende nieuwsbrief deze vragen beantwoorden? : Mark van der Klugt, onze wedstrijdsecretaris.

Family fit

 

Family Fit : sporten tijdens de voetbaltraining van jouw kind !
Vanaf woensdag 7 september van 15.00-15.45 uur biedt Machteld Cossee op Geel-Wit een Family Fit workout aan. Deze workout is speciaal voor ouders en broertjes/ zusjes van Geel-Wit leden. Breng je kind naar training en ga gelijk zelf lekker sporten. Hoe makkelijk is dat?
De Family fit workout is kort, maar intensief! Cardio en kracht oefeningen worden afgewisseld, zodat het een volledige workout wordt. De eerste ...workout is vrijblijvend en gratis, dus meld je nu snel aan via machteld@allemaalvitaal.com (Maximaal 8 deelnemers per workout)

Inhoud/opbouw training:
• Iedereen kan meedoen, de oefeningen kunnen worden uitgevoerd op elk niveau
• Warming up, kracht oefeningen, cardio oefeningen, buikspier oefeningen
• Kinderen (broertjes/zusjes van de voetballende kinderen) kunnen aanhaken, samen met ouder ‘spelenderwijze’ meesporten

Overige informatie:
• Een eerste workout is gratis, een tien rittenkaart kost daarna 50 Euro.
• Deelnemende kinderen vallen onder toezicht van de ouder.
• Deelname geschiedt op eigen risico.
• Locatie; SV Geel-Wit, Van Oosten de Bruijnstraat 66, Haarlem
• Elke woensdag van 15.00-15.45 uur vanaf 7 september

Voor meer informatie over Machteld Cossee zie:
https://www.linkedin.com/in/machteld-cossee-70a33925…
www.mamavitaal.com en www.allemaalvitaal.com

 

Geel-Wit "open" 2016

Op vrijdag 2 september werd de 12e editie gespeeld van de "Geel-Wit Open"! Met redelijk weer werd er weer fel gestreden om de eerste plaats. De familie Bosse was deze jaargang zeer duidelijk aanwezig! Piet Bosse mocht de poedelprijs in ontvangst nemen terwijl Paul Bosse netjes gedeeld 2e werd, maar door zijn hogere handicap werd Cees de Mooij uiteindelijk de runner-up. 

De enige vrouw in het gezelschap, Renee Bosse, werd glansrijk winnaar van de "Geel-Wit Open 2016". We voegen haar toe tot de winnaars in het rijtje hieronder. 

Titelhouders zijn:

 • Rob Bulters
 • Erik Vrught
 • Rob Wilmink 2x
 • Ewald Venema
 • Jacques Schouten
 • Roel Meuwese
 • Jos van Berkel 2x
 • Toni Meloni
 • Robbert-Ton Thesselaar
 • Renee Bosse

 Wellicht is dit een aanmoediging voor  andere dames om volgend jaar ook mee te doen! Na het golfen was er nog een buffet en werd er onder het genot van een drankje nog lang over deze mooie dag gesproken. 

Spelregels speler O8 - O11 & het publiek

Spelregels O8, O9, O10 en O11

 • De spelregels bij de jongste jeugd zijn niet voor iedereen even duidelijk, vandaar dat we ze hier onder nog eens uiteenzetten:
 • De pupillenploeg bestaat uit een doelman en zes veldspelers met een minimum van vijf. Doorlopend wisselen is toegestaan.
 • De speeltijd voor O8 en O9 is 2 x 20 minuten. Voor O10 en O11 is dat 2 x 25 minuten.
 • Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.
 • De buitenspelregel is niet van toepassing. Staat een speler voortdurend voor het doel van de tegenpartij terwijl het spel zich daar niet afspeelt, dan kan de coach hem opdragen dat hij moet meehelpen met verdedigen.
 • Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven, op een afstand van acht meter. Alleen bij het ontnemen van een directe scoringskans in de buurt van het doel kan een penalty worden gegeven.
 • Jonge voetballers gebruiken hun handen meestal ter bescherming: niet bestraffen. Er is alleen sprake van hands als de speler expres met zijn handen richting de bal gaat zonder dat er sprake is van bescherming. Als dit op of bij de doellijn gebeurt, dan kan een strafschop worden gegeven.
 • De terugspeelbal waarbij de keeper de bal in zijn handen neemt, is toegestaan.
 • Wissels zijn onbeperkt. Er mag continu worden doorgewisseld. Het spel hoeft daarvoor niet stil te liggen.
 • Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen of uit de handen schieten. Hinderen van de doelman is niet toegestaan.
 • Hoekschoppen worden bij O8 en O9 genomen als ‘halve corners’, bij O10 en O11 is dit een ‘hele corner’, dus in de hoek van het veld.
 • Overtredingen worden altijd bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op minimaal 5 meter staan. Indirecte vrije schoppen zijn niet van toepassing.
 • De inworp wordt op normale wijze genomen. Foutieve inworpen kunnen worden overgenomen. Het is een leerproces voor deze kinderen.
 • Coaches, begeleiders en ouders mogen zich tijdens de wedstrijd niet tussen de spelers begeven. Op het speelveld bevinden zich alleen spelers en de scheidsrechter. 

Spelregels voor het publiek:

 • Laat de spelers hun eigen beslissingen nemen. Geef dus geen aanwijzingen, maar moedig ze alleen aan en juich na een doelpunt.
 • Ga niet te dicht op het veld staan, liever een paar stappen vanaf de lijn. Betreed het veld niet.
 • De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook al zit hij er een keer naast. Hou commentaar op de wedstrijdleiding dus voor jezelf.
 • Het gaat niet alleen om winnen, maar ook en vooral om het plezier van de kinderen.
 • Geniet van het plezier van de kinderen!

Sponsor van de maand

 

 

Een compleet assortiment en uitgebreide kennis

Veris_dummy_content_163x119-netherlands Bij Bouwcenter zijn alle bouw- en afbouwmaterialen te vinden onder één dak. Van funderingen en vloeren tot deuren, ramen en kozijnen. Van hout en plaatmateriaal tot ijzerwaren. Van gereedschappen tot complete keukens een zeer uitgebreide collectie tegels en topkwaliteit sanitair. Kortom: alles om snel en vakkundig te kunnen bouwen. Naast een compleet assortiment, biedt Bouwcenter hulp bij vragen of problemen tijdens het bouwen. Wij zoeken graag en snel een oplossing. Kwaliteit verliezen wij daarbij niet uit het oog.

Concurrerende prijzen en uitstekende kwaliteit

Omdat wij groot inkopen, kunnen wij ook scherp verkopen. Dat merk je aan de concurrerende prijzen van onze A-merken. Ook bieden wij veel producten onder het Bouwcenter-label tegen aantrekkelijke prijzen en van uitstekende kwaliteit. Hieronder vallen onder meer betonmortels, egalisatiemortels, lijmmortels, kitten, kalkzandsteenlijm, maar ook schroeven en gereedschap. Ook hier geldt: kiezen voor Bouwcenter is kiezen voor kwaliteit.

Bouwcenter heeft gegarandeerd de beste bouwmaterialen voor de professionele bouwer

Kopen bij Bouwcenter betekent zekerheid. Bouwcenter zoekt steeds naar innovatieve producten, biedt alleen een assortiment aan van hoogwaardige kwaliteit én heeft een uitstekende reputatie onder professionals. Deze vinden er dan ook precies wat ze zoeken: topproducten tegen scherpe prijzen en een prima service.

Kennis van zaken

Heb je vragen of stuit je op problemen tijdens het bouwen? Wij zoeken graag en snel een oplossing. Kwaliteit verliezen wij daarbij niet uit het oog. Bouwcenter hecht veel waarde aan kennisoverdracht en kennisvergaring. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en oplossingen, volgen medewerkers van Bouwcenter regelmatig trainingen en cursussen, die intern georganiseerd worden of in samenwerking met brancheorganisatie Hibin. Voor de professionele én particuliere klant vertaalt dit alles zich in deskundige advisering, scherpe prijzen en snelle levertijden. 

Kantinediensten September - oktober

September 2016

Zaterdag

17 September 2016

Dienst 1

08:00 - 11:00 uur

2 ouders O8-2

Dienst 2

11:00 - 14:00 uur

2 ouders O13-1

Dienst 3

14:00 - 17:00 uur

2 ouders O13-2

Zaterdag

24 September 2016

Dienst 1

08:00 - 11:00 uur

2 ouders O8-3

Dienst 2

11:00 - 14:00 uur

2 ouders O12-1

Dienst 3

14:00 - 17:00 uur

2 ouders O17-1

oktober 2016

Zaterdag

01 Oktober 2016

Dienst 1

08:00 - 11:00 uur

2 ouders O11-4

Dienst 2

11:00 - 14:00 uur

2 ouders O12-3

Dienst 3

14:00 - 17:00 uur

2 ouders O17-2

Zaterdag 

08 Oktober 2016

Dienst 1

08:00 - 11:00 uur

2 ouders O11-1

Dienst 2

11:00 - 14:00 uur

2 ouders O11-2

Dienst 3

14:00 - 17:00 uur

2 ouders O17-3

Zaterdag 

15 Oktober 2016

Dienst 1

08:00 - 11:00 uur

2 ouders O10-1

Dienst 2

11:00 - 14:00 uur

2 ouders O10-2

Dienst 3

14:00 - 17:00 uur

2 ouders O15-1


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of sponsor bent van de sportvereniging Geel-Wit '20.
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen of wijzigt uw emailadres binnenkort
stuur dan een email aan info@geel-wit.nl