S.V. Geel-Wit - Nieuwsbrief Jaargang 6 Februari 2017
Sportvereniging Geel - Wit van Oosten de Bruynstraat 66
2014 VS Haarlem
Tel. Clubgebouw 532 34 00
www.geel-wit.nl
info@geel-wit.nl

Henk Wassink sr. overleden

 

Gisteren kregen we het bericht dat Henk Wassink sr. is overleden. De vader van Henk jr. was bij elke wedstrijd van Geel-Wit aanwezig waarin Henk meespeelde, of het nou het 1ste, 2e of 3e team was. Zijn aanmoedigen waren van een dermate volume dat iedereen gelijk kon horen of Henk in de basis stond. Zijn analyses van de wedstrijd na afloop waren geweldig om naar te luisteren.

We wensen Henk en Rob en verdere familie veel sterkte met het verlies van deze memorabele man. 

 

Contributie

Er is nog een redelijk grote groep die de contributie over het seizoen 2016 - 2017 nog moet voldoen. U kunt een reminder van de penningmeester verwachten en/of de coördinatoren zullen contact met u opnemen.

Sponsor van de maand

Hinmeijer.nl is de plek voor oplosmiddelen, metalen en diversen chemicaliën voor de hobbyist, professional en bedrijven. Hinmeijer garandeert uitstekende service, bereikbaarheid en snelle levering! Mocht u op zoek zijn naar iets maar kunt u het niet vinden op onze website? Stuur gerust een e-mail en wij gaan voor u op zoek.

Meer informatie www.hinmeijer.nl

Fruitbox

Geel-Wit gaat een pilot houden met de fruitbox. De fruitbox is een doos met fruit welke bij de jongste jeugd zal worden uitgereikt voor de wedstrijd. De tegenstander krijgt ook een fruitbox. Dus naast de limonade in de rust een gezond stukje fruit om nog beter te presteren. 

De coördinator O12-O13 Meino is degene die deze pilot gaat organiseren. U hoort hier binnenkort meer over!

Vacature Kantinecommissie

We hebben nog een vacature voor:

VOORZITTER KANTINECOMMISSIE

Als voorzitter van de kantinecommissuie heb je o.a. de volgende taken:

 • Aansturen van de kantine coördinatoren.
 • Voorraadbeheer van het kantine assortiment.
 • Verantwoordelijk voor de kantineroosters.
 • Contact met leveranciers.
 • Zitting in het hoofdbestuur

Heeft u interesse in deze functie dan kunt u een mail sturen naar secretaris@remove-this.geel-wit.nl

Naast een voorzitter zijn we ook nog steeds op zoek naar mensen die eens in de paar weken op zondag een aantal uren kantinedienst willen draaien. Wilt u dit voor de club doen en/of lijkt het u leuk om bijvoorbeeld bij een wedstrijd van het eerstye achter de bar te staan, dan kunt u zich aanmelden via: info@remove-this.geel-wit.nl

Goalshot

Van de opbrengst van de grote clubactie heeft het jeugdbestuur een goalshot aangeschaft. De goalshot is een net wat we in een groot goal kunnen hangen en waar de spelers kunnen oefenen op het richten in de vier hoeken van een goal. 

 

De goalshot zal beschikbaar komen voor alle trainers, dus iedereen zal er vroeg of laat mee gaan trainen. We denken dat dit een volgende stap is in het gerichter opleiden van onze spelers. 

Het woord is aan.......

 

 

 • Naam?: Meino van Dijk
 • Leeftijd?: 46 jaar
 • Getrouwd?: Zeer gelukkig
 • Kinderen?: Zoon Koen en dochter Pien
 • Waarom speelt je kind bij Geel-Wit?: Geel-Wit is een fijne buurtclub waar Koen lekker kan ballen, heerlijk overzichtelijk met een flink groeiend aantal jeigdleden.
 • In welk elftal speelt je kind?: O12-2
 • Wat is je functie binnen Geel-Wit?: Coördinator O12 en O13 en samen met Bart coach van de O12-2. Als coördinator ben je ook gelijk lid van het jeugdbestuur en daar doen we van alles en nog wat om de club steeds beter en nog gezelliger te maken. 
 • Wat is er leuk aan deze functie?: Kinderen een fijne tijd geven door voetbal te organiseren en coachen van kinderen is gewoon ontzettend leuk om te doen. Als coördinator hoor en zie je wat er beter kan en dat kan je aanpakken. (niet alles tegelijk eb vaak met kleine stapjes).
 • Wat vind je zo leuk aan Geel-Wit?: Buurtcluppie en dat er zo veel goede wil en inzet is onder de vrijwilligers van Geel-Wit.
 • Wat moet er nog beter bij Geel-Wit?: De kantine mag wel een "gezelligheids"facelift hebben zodat mensen er ook meer en langer met elkaar in gesprek raken. Alleen kunstgras lijkt me ook mooi (maar financieel en organisatorisch best een uitdaging), en ik hoop dat de club alles op alles zet om zo snel mogelijk alles zo duurzaam mogelijk te krijgen.
 • Wat zijn je hobby's?: Ligfietsen, geschiedenis, wandelen, lezen, lekker eten en ik ben best een biersnob ;-).
 • Wat is je favoriete voetbalclub van Nederland?: Geel-Wit. Profvoetbal interesseert me niet echt. Koen weet daar veel meer van dan ik. 
 • Wat is je favoriete voetbalclub in het buitenland?: Tsja, daar vraag je me wat. Ik ken geen amateurclub in het buitenland.
 • Wie is je favoriete speler?: Koen natuurlijjk! En Pien bij die andere sport met dat stokje.
 • Voor wie of wat heb je waardering?: Voor alle vrijwilligers van Geel-Wit die zo hun best doen om de leden en hun aanhang bij Geel-Wit een fijne tijd te laten hebben.
 • Wie moet er in de volgende nieuwsbrief deze vragen invullen en wat zou je hem/haar willen vragen?: Richard Gramser, ik wil graag weten wat boten en voetbal met elkaar te maken hebben. 

Kunstgras kwestie !!

Laatste update rubbergranulaat 

Hieronder een reactie van het RIVM op de laatste uitzending van Zembla. Het RIVM heeft in verschillende nieuwsitems laten weten dat het volledig veilig is om te voetballen op kunstgras. 

Een van de quotes: woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM begrijpt dat er beroering is. ,,Ik raad mensen die twijfelen echter aan om ons rapport er nog eens op na te slaan. We zijn daarin niet over één nacht ijs gegaan. Alles is goed uitgezocht, goed verantwoord, en onze conclusies blijven recht overeind: sporters kunnen veilig op velden met deze korrels spelen.’’

Reactie RIVM op onderzoek VU naar effect rubbergranulaat op embryo's van zebravissen

Een team onder leiding van Prof. Jacob de Boer heeft onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De VU maakt hierbij gebruik van zebravissen-embryo’s. Het RIVM is gevraagd om een reactie op dit onderzoek in relatie tot de conclusie dat het verantwoord is om te sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Het <abbr title="rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu">RIVM</abbr> heeft contact gezocht met het onderzoeksteam van de <abbr title="vrije universiteit">VU</abbr> en gevraagd om een toelichting op het onderzoek. Daaruit blijkt:

 • Er is geen afgeronde publicatie of rapportage
 • Er zijn geen ruwe meetgegevens beschikbaar gesteld, omdat aan een publicatie wordt gewerkt
 • Het betreft een aantal testen, van beperkte omvang en van kwalitatieve aard waaruit, ook naar het oordeel van de onderzoekers, op dit moment geen kwantitatieve conclusies zijn te trekken
 • Er is veel rubbergranulaat aan water toegevoegd; dat is vervolgens langdurig intensief geschud. Daardoor is er veel uitloging (hogere concentraties in het extract), die naar het oordeel van <abbr title="rijksinstituut voor voljsgezondheid en milieu">RIVM</abbr> niet representatief is voor veldomstandigheden
 • Er worden wél duidelijk effecten op de zebravissen-embryo’s gevonden; de embryo’s komen niet tot ontwikkeling
 • Er is geen informatie beschikbaar over de stoffen of de combinatie van stoffen die de geconstateerde effecten op de embryo’s kunnen verklaren

Wat leert dit onderzoek ons:

 • Er logen stoffen uit (SBR-)rubbergranulaat
 • Er komen organische stoffen vrij, niet alleen <abbr title="Polycyclische aromatische koolwaterstoffen">PAK</abbr>’s
 • Het is niet duidelijk in hoeverre de bio-actieve stoffen zware metalen betreffen
 • Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor organismen, zoals zebravissen. Voor sommige stoffen, zoals zink, zijn zebravissen veel gevoeliger dan mensen.

Dit komt overeen met het RIVM onderzoek. Het RIVM neemt het VU-onderzoek serieus. Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens. Dergelijk onderzoek kan resultaten geven over de schadelijkheid van de stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat voor het milieu.

Het VU zebravis-onderzoek kan ook relevante informatie geven over schadelijke effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer en kwantitatieve informatie voorhanden is. Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens. 

Calvin Kromodjojo

Van Geel-Wit naar Geel-groen.

Onze oud Geel-Wit jeugdspeler Calvin Kromodjojo (nu Edo) is uitgenodigd om binnenkort stage te gaan lopen bij zowel FC Volendam als bij FC Ado Den Haag.
Hij gaat meetrainen met de J0-16 van Volendam. Op 14-2 en 21-2 gaat hij oefenduels spelen bij FC Ado Den Haag.
Calvin heeft bijna zijn gehele jeugdopleiding bij Geel-Wit doorlopen en daarom zijn we erg trots dat hij deze stap kan maken. ...
Wij wensen hem alle succes in zijn verdere voetbalcarrière.

1ste elftal

trainers

We zijn blij te kunnen melden dat we met zowel Rocco de Vos als met John van der Meer overeen gekomen zijn dat ze aankomend seizoen ook het eerste elftal onder handen nemen. Na dit tussenjaar zal er verder worden gebouwd aan een elftal dat in de aankomende jaren vast in de vierde klasse zal spelen. Met de aankomende talentvolle jeugd zal dit zeker gaan lukken!

Feestcommissie

Twee spelers van het eerste elftal, Wouter van Baekel en Wessel Heeremans hebben de Geel-Wit feestcommissie opgericht! Het is de bedoeling dat ze elke laatste vrijdag van de maand een leuke activiteit gaan organiseren. Dit kan voor de vrijdag traininsgroepen zijn maar ook voor de hele club (bijvoorbeeld een voetbalquiz). Hou de site en nieuwsbrief in de gaten voor wat er 

Resultaten 1ste elftal

De twee officiele wedstrijden na de winterstop zijn beide gewonnen zodat we in de tweede periode met een aantal clubs bovenaan staan. Laten we hopen dat het jeugdige team deze lijn kan voorttrekken zodat we in Mei aan de nacompetitie mogen meedoen voor promotie naar de 4e klasse. 

De Geel-Wit voetbalschool

Alle leden (O8 t/m O13) hebben het meegekregen, Geel-Wit gaat een pilot draaien met een voetbalschool. Deze pilot word eerst bij de kleinste jeugd gedaan en kan bij een succes ook bij de andere leeftijden worden uitgerold! 

En dat de jeugd van Geel-Wit leergierig is en zo gericht is om nog beter te worden, daarop hadden we alleen maar durven hopen. 

Het maximaal aantal spelers van 45 is binnen een week al gehaald en we hebben helaas een reservelijst moeten aanleggen. De spelers op de reservelijst zijn natuurlijk wel degene die na een succesvolle pilot als eerste in de volgende school mogen meedraaien!   

John van der Meer en Michiel Rodenstein zijn nu druk bezig om het programma voor deze weken in orde te maken. 

In de nieuwsbrief, facebook en op de website zal deze voetbalschool zeker te volgen zijn!

Vragen/op-aanmerkingen!!

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief:

 1. Iets te vragen hebben
 2. Iets te melden hebben
 3. Een op- of aanmerking hebben
 4. Een leuk nieuwtje hebben wat iedereen binnen Geel-Wit moet weten
 5. Een leuke foto hebben
 6. Iets wat niet hierboven staat, dan....

kunt u dit mailen naar info@remove-this.Geel-Wit.nl.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of sponsor bent van de sportvereniging Geel-Wit '20.
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen of wijzigt uw emailadres binnenkort
stuur dan een email aan info@geel-wit.nl