• Lid worden

  Vul onderstaande formulier in (gegevens van het lid zèlf) en verstuur een foto van het paspoort of ID naar ledenadministratie@geel-wit.nl. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. Kijk naast het formulier voor meer informatie. Met het invullen van het aanmeldingsformulier geeft u automatisch een machtiging aan Geel-Wit om de ingevulde persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken binnen Geel-Wit. (zie AVG wetgeving)

 • Hoe kom ik aan Geel Wit wedstrijd- en trainingskleding?

  Informatie over de nieuwe Geel Wit webshop vind u HIER!

 • Overschrijving vanuit een andere voetbalclub: Indien iemand in de laatste 3 jaar lid van een andere voetbalvereniging is geweest en minimaal 12 jaar is moet deze speler een overschrijving aanvragen bij de ledenadministratie via ledenadministratie@geel-wit.nl Voor een overschrijving wordt door s.v. Geel-Wit € 7,50 in rekening gebracht voor noodzakelijke extra administratieve kosten (KNVB) Zie voor meer uitleg en regels ook hierboven de pagina "procedure overschrijven en uitschrijven".

  Contributie-inning: Door het aanmelden (als lid) via dit formulier heeft u jegens s.v. Geel-Wit 20 de verplichting tot het betalen van de contributiegelden. Deze moet u zelf voldoen, de hoogte van de contributiegelden en de wijze van overmaken worden aan u gemaild in de maand september. Bij het niet tijdig betalen volgt een aanmaning met een verhoging van 10 Euro. Het verzoek tot betaling van de contributie vindt regulier plaats in de maand september. De penningmeester heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de standaardprocedure. De hoogte van de contributie vindt u op www.geel-wit.nl

  Jeugdfonds Sport & Cultuur: De gemeente Haarlem biedt via het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor sommige sporters de mogelijkheid om sportactiviteiten te subsidiëren. Kijk voor meer informatie over deze regeling op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/haarlem/ 

  Wilt u gebruik maken van deze regeling, neem dan na deze aanvraag contact op met onze ledenadministratie via ledenadministratie@geel-wit.nl

  Mogelijkheid tot trainingslid: Vanaf 7 jaar kunnen leden die alleen trainingen wil volgen als trainingslid ingeschreven worden. Hier geldt een lagere contributievergoeding.

  Vrijwilligers & Kantinedienst: Vrijwilligers zijn essentieel voor het goed functioneren van de s.v. Geel-Wit. Daarom dragen alle leden en ouders van jeugleden hun steentje bij. Binnen twee weken na aanmelding neemt een vrijwilliger van Geel-Wit contact met u op om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Alle leden, ook 1 ouder per jeuglid, zijn verplicht 1 keer per seizoen kantinedienst te draaien. De diensten worden door de elftalleiders/coördinatoren ingedeeld.  

  De ledenadministratie zal deze aanmelding binnen 1 week via de mail bevestigen. Als u over één week nog niets heeft vernomen van Geel-Wit, kunt u contact opnemen met de secretaris via info@geel-wit.nl

  Wij bedanken u voor de aanmelding en hopen dat u het naar uw zin zult hebben bij onze vereniging.