• Taak- en Functieomschrijving Lid Algemene Leden Vergadering Sv Geel-Wit ‘20

   

  Elke vereniging bestaat uit leden. Zonder leden kan een club niet (voort)bestaan.
  Voor een bepaalde periode vertalen de leden van de vereniging de uitgangspunten naar een beleidsplan. Dit plan wordt vastgelegd tijdens de ALV (algemene leden vergadering), dit is het hoogste besluitvormende orgaan. Er is geen positie die boven de ALV komt.
  Als lid van Sv Geel-Wit ’20 heb je dus de mogelijkheid om mee te bepalen hoe de toekomst van de club eruit ziet. Alle leden hebben stemrecht, de meerderheid beslist uiteindelijk.
  De ALV trekt grotendeels trouwe leden die veel waarde hechten aan de structuur van de club. Meestal zijn de leden aanwezig die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid.
  Toch zijn alle leden welkom om mee te beslissen. Een volle zaal tijdens een ALV betekent meestal dat er iets mis is. De overeenstemming tussen de leden over het bereiken doel en de daarvoor in te zetten middelen is dan afgebrokkeld. Echter, wanneer de orde wordt behouden is het erg functioneel en ziet de club graag ‘normale leden’ aanwezig bij de ALV.
  De algemene leden vergadering wordt 1 keer in het jaar gehouden.

  Belangrijke punten die besproken worden bij de ALV zijn:

  • Het nadenken over de toekomst van de vereniging
  • Het opstellen van een beleidsplan
  • Het jaarlijks evalueren van het voorgaande jaar
  • Het opstellen van een nieuwe begroting met daarin de budgetfinanciering
  • Bepalen van meerjarige keuzes met betrekking tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld, het ledenaantal
  • Bepalen wat voor rol de verenging binnen de lokale gemeenschap kan en wil spelen
  • Verkiezing en (her)benoeming bestuur
  • Benoemen en/of afzetten bestuurders
  • Vaststellen van contributie en eventuele inschrijfgeld

  Tijdens de ALV is er een vaste rolverdeling. De voorzitter leidt meestal de vergadering en de jaarrekening zal worden toegelicht door de penningmeester.
  Hiernaast doet de kascommissie verslag van de resultaten.
  De voorzitter vertegenwoordig het volledige bestuur en voert het woord namens hen.
  Ook kunnen commissies verslag doen van hun verrichtingen van het afgelopen jaar en punten bespreken die van toepassing zijn op het volgende jaar.
  Wanneer lid van de ALV iets lijkt waar u zich in kan vinden moet u zich afvragen of u deze punten interessant vindt en of u een meerwaarde kan zijn voor de club door aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten.