• Taak- en Functieomschrijving Beheer Vrijwilligers en Welkomstcommissie Sv Geel-Wit ‘20

   

  Een club als Sv Geel-Wit ’20 is altijd in beweging en dus is er altijd vraag naar enthousiaste vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan de verschillende werkzaamheden van de club.

  Dit kan verschillen tussen het standaard willen brengen van kinderen naar wedstrijden, het geven van trainingen, het begeleiden van een jeugdteam tot het staan achter de bar.
  Er zijn genoeg taken waar vrijwilligers voor nodig zijn. In bijna alle gevallen wordt het werk niet beloond met geld, maar zijn hun uitvoeringen onbetaalbaar doordat het de continuïteit van de club waarborgt. De beloning is dat je bijdraagt aan een fijne, sportieve tijd van (je) kinderen.
  Sporten gaat namelijk om vitaliteit, vriendschap, sociale vaardigheden en dat kinderen en ouders omgaan met winst en verlies. Om te zorgen dat er een overzicht is van wie wat doet en wat de taken inhouden is er een persoon nodig die de vrijwilligers coördineert.
  Een club als onze heeft veel vrijwilligers en dus is het belangrijk dat met deze vrijwilligers goed en duidelijk wordt omgegaan. Daar komt dus de coördinator bij kijken.

  Een vrijwilligerscoördinator:

  • Heeft de capaciteit om overzicht te houden
  • Is veel aanwezig op de club
  • Is communicatief vaardig
  • Verbind mensen
  • Staat open voor vragen

  Functieomschrijving:

  • Werving en plaatsing vrijwilligers
  • Ondersteunen en begeleiden vrijwilligers
  • Het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid
  • Het maken van afspraken en regels
  • Communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid)
  • Informeert/Adviseert bestuur met betrekking tot de visie op het vrijwilligersbeleid
  • Inventariseert de stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid
  • Maakt een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers binnen de organisatie wordt beschreven, maar neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat blijvend in deze behoefte kan worden voorzien
  • Draagt de zorg voor een planmatige aanpak m.b.t. de werving van nieuwe vrijwilligers

  De tijdsinvestering ligt ongeveer rond de 4 uur in de week.