• Taak- en Functieomschrijving Jeugdvoorzitter Sv Geel-Wit ‘20

   

  Waar de voorzitter van een vereniging leiding geeft aan de gehele vereniging doet de jeugdvoorzitter dit aan de jeugdafdeling van de club.
  Net als de voorzitter draagt de jeugdvoorzitter er zorg voor dat de sport kan worden beoefend en laat hij zich adviseren door de commissies.
  De jeugdvoorzitter stuurt de leeftijdscoördinatoren aan en maakt deel uit van het hoofdbestuur. De jeugdvoorzitter legt verantwoording af bij het bestuur en de commissies en brengt in samenwerking met de jeugdcommissie voorstellen over naar het hoofdbestuur en verdedigt deze.

  De jeugdvoorzitter:

  • Beschikt over organisatorisch vermogen
  • Bevat leidende kwaliteiten
  • Heeft de capaciteiten om te delegeren, dit betekent het overdragen van bevoegdheden
  • Bezit coördinerende capaciteiten
  • Is analytisch ingesteld en communicatief vaardig
  • Kan goed overzicht houden en is resultaatgericht
  • Kan verantwoordelijkheid dragen en ten alle tijden denken en handelen in het belang van de club

  Taakomschrijving jeugdvoorzitter:

  • De jeugdvoorzitter verenigt, zorgt dat mensen zich betrokken voelen bij de club, dat mensen samenwerken en het algemene belang, dat kinderen met plezier voetballen, wordt nagestreefd
  • Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, dit in samenspraak met de commissieleden en de voorzitter
  • Coördineert diverse commissietaken
  • Stuurt de leeftijdscoördinatoren aan
  • Aanwezig bij overleggen en leidt deze
  • De jeugdvoorzitter coördineert het vullen van vacatures betreffende commissieleden, jeugdleiders, jeugdtrainers en scheidsrechters
  • Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht
  • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij gelegenheden naar buiten
  • Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd
  • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich
  • Stelt een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur
  • Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij
  • Laat zijn/haar gezicht regelmatig op de club zien