• Taak- en Functieomschrijving Lid Kantinecommissie Sv Geel-Wit ‘20

   

  Het clubhuis is een belangrijk, al dan niet de belangrijkste locatie van een voetbalclub. Zonder clubhuis zal een voetbalvereniging niet kunnen voortbestaan en zonder vrijwilligers die hun uren maken in de kantine is een vereniging nergens.
  Daarom is er altijd vraag naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor de club door in de kantine te werken.

  Functieomschrijving:
  Als lid van de kantinecommissie geef je uitvoering aan de werkzaamheden die belangrijk zijn in de kantine. Verder rapporteert en adviseert deze commissie aan het bestuur over alle aangelegenheden op het gebied van de horeca binnen de vereniging.
  Bovendien zorgt de kantinecommissie ervoor dat de bar en de keuken goed worden schoongehouden en dat het gezellig wordt gemaakt in het clubhuis.
  Hiernaast is het belangrijk dat er op toe wordt gezien dat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht worden genomen.

  Taakomschrijving:

  • Vaststellen van het assortiment, tarieven en openingstijden wat past bij het ledenbestand van de vereniging
  • Draagt door middel van tijdige inkoop zorg voor voldoende voorraad van de consumptie
  • De zorg over voldoende vrijwilligers voor de bar- en schoonmaakdiensten
  • Stelt in overleg met kantinemedewerkers een schema op voor de diensten in de kantine
  • Draagt kasgelden over aan de penningmeester en voert met regelmaat overleg
  • Is verantwoordelijk voor de verplichte IVA-instructie (instructie verantwoord alcohol schenken)
  • Voert wijzigingen in het kantinereglement door, dit in overleg met het bestuur
  • Bewaakt openings- en sluitingstijden

  Als kantinecommissie is er dus sprake van een grote verantwoordelijkheid.
  In een goed verzorgd team werk je er aan om ervoor te zorgen dat een heel belangrijke faciliteit van de club goed wordt beheerd. Wanneer er ten alle tijden beseft wordt wat de waarde is van de kantine zal het een leuke plek zijn om actief te werken als vrijwilliger in een sociaal kruispunt.