• Taak- en Functieomschrijving Penningmeester Sv Geel-Wit ‘20

   

  Een club kan niet zonder inkomsten. Inkomsten komen onder andere van consumpties in de kantine en contributies. Op een voetbalvereniging moeten er leden zijn die de geldvloeden van de club in de gaten kunnen houden zodat er geen onduidelijkheden ontstaan.
  Samen met de voorzitter en de secretaris vormt de penningmeester het dagelijks bestuur van een vereniging. Het is dus een zeer belangrijke positie.
  Een penningmeester houdt zich vooral bezig met de financiële administratie van de vereniging.
  Het is als het ware een verzamelnaam voor alle financiële zaken die op de club plaatsvinden.

  Een penningmeester:

  • Beschikt over voldoende financieel inzicht en organisatievermogen
  • Kan goed de verantwoordelijkheid dragen
  • Durft beslissingen te nemen in dienst van de club
  • Heeft communicatieve vaardigheden
  • Heeft presentatie vaardigheden

  Functieomschrijving:

  • Verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de vereniging
  • Taken zijn gericht op het in orde houden van cijfers, verslagen en overzichten
  • Het beheren van de rekening van de vereniging
  • Verantwoordelijk voor financiële verslagen zoals jaarverslagen en/of jaarrekeningen
  • Het opstellen van een begroting voor het komende verenigingsjaar
  • Het bijwonen van vergaderingen en verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen
  • Maken van overige financiële besluiten en het doen van overige werkzaamheden
  • Draagt zorg voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging
  • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen
  • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken

  Als penningmeester is voldoende kennis van financiën erg belangrijk en moet er vanuit de club genoeg vertrouwen in jou als persoon zijn. De functie vergt veel verantwoordelijkheid en is erg belangrijk voor het voorbestaan van een vereniging.
  Het is een vrijwillige, maar eervolle functie die wordt ingevuld om zodoende een gezonde club te zijn.