• Taak- en Functieomschrijving Secretaris Sv Geel-Wit ‘20

   

  Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur van de vereniging.
  Dit bestuur bestaat verder uit de voorzitter en de penningmeester.
  De secretaris is vooral verantwoordelijk voor de bewaring en verzending van de afschriften van stukken namens het bestuur.
  Ook ondertekent de secretaris deze stukken. Bovendien is de secretaris verantwoordelijk voor onder andere de juiste afhandeling van strafzaken wat met de jeugd te maken heeft. Deze functie gaat uiteindelijk vooral om het papierwerk, op dit gebied moet het op orde blijven.

  De secretaris:

  • Beschikt over genoeg kwaliteiten om te notuleren/schrijven
  • Beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal
  • Is communicatief goed en heeft de kwaliteit om overzicht te houden
  • Is scherp en functioneel tijdens bijeenkomsten
  • Weet ten alle tijden wat er op de vereniging aan de hand is en geeft gevraagd en ongevraagd advies

  Taakomschrijving secretaris:

  • Voert dagelijkse correspondentie van de vereniging
  • Fungeert als postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de verenigingspost naar de personen
  • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda en de vergaderstukken op voor de bestuursvergadering en algemene leden vergadering (ALV)
  • Maakt notulen na de vergaderingen
  • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken
  • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar
  • Onderhouden van contacten met KNVB en gemeentelijke instanties
  • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de KvK
  • Draagt zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders en scheidsrechters

  De tijdsinvestering van een secretaris is ongeveer 6 uur in de week.