• Taak- en Functieomschrijving Hoofd Voetbal Zaken (Technische Commissie) Sv Geel-Wit ‘20

   

  Sv Geel-Wit ’20 voert een beleid dat elk jaar wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig. Vanuit dit beleidsplan bewaakt Hoofd Voetbal Zaken, ook wel de technische commissie (TC) genoemd, de doelstellingen op het voetbaltechnische vlak. Zaken die hieronder vallen zijn spelsystemen, selectiebeleid, aanstellen trainers/leiders, trainingsopbouw etc.
  De TC is een groep mensen binnen de vereniging die zich bezighoudt met de opleiding en vorming op het voetbaltechnisch gebied. Tussen de leden van deze commissie en de trainers vindt regelmatig overleg plaats. Kortom, kan de algemene functie van de TC worden beschreven als: ‘Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid’.

  Als lid van de TC:

  • Draai je lang mee in het voetbal en heb je er verstand van
  • Kan je goed werken in teamverband om samen doelstellingen realiseren
  • Ben je regelmatig op de club te zien
  • Werk je vanuit de normen en waarden van de club
  • Handel je altijd vanuit clubbelang

  Functieomschrijving lid TC:

  • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd
  • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren
  • Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie
  • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering
  • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen)
  • Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen
  • Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten
  • Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid
  • Organiseert (eventueel) ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen
  • Stelt oefenstof beschikbaar voor alle jeugdteams
  • Het scouten, stimuleren en opleiden van (mogelijke) keepers
  • Het beoordelen van de trainingen en trainers

  De tijdsinvestering ligt ongeveer rond de 6 uur in de week.