• Taak- en Functieomschrijving Trainer Bovenbouw Onder 13 t/m Onder 19 Sv Geel-Wit ‘20

   

  Een trainer:

  • Kent de regels van het voetbal
  • Vindt het belangrijk dat spelers ontwikkelen
  • Coacht de kinderen op een positieve manier
  • Neemt deel aan het trainersoverleg
  • Maakt samen met de Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) een trainingsschema
  • Is communicatief vaardig
  • Kan leidinggeven en bewaart overzicht

  Functieomschrijving:

  • Geeft trainingen naar leeftijdscategorie en zodoende wordt er gewerkt met een gestructureerde planning die gebaseerd is op de juiste doelgroep
  • Geeft de teams twee keer in de week training
  • De trainer selecteert in overleg met de jeugdcommissie en HJO de spelers voor de teams
  • Zorgt ervoor dat er ten alle tijden sprake is van een veilig sportklimaat
  • Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de verenging en de kenmerken die centraal staan bij Sv Geel-Wit ‘20
  • Als trainer zorg je ervoor dat je goed voorbereid op de vereniging komt.
   Dit betekent een goed voorbereide training, op tijd komen, training uitzetten etc.
  • Ziet erop toe dat de spelers op tijd komen en zich correct gedragen ten opzichte van medespelers
  • Legt verantwoording af aan de desbetreffende coördinatoren en indien nodig aan de HJO
  • Is aanwezig bij wedstrijden van de teams om de vooruitgang te noteren en te werken aan verbeterpunten

  Uitganspunten per categorie:

  • Leren voetballen in 11 vs. 11
  • Leren spelen vanuit positie en linie
  • Leren inzichtelijke vaardigheden
  • Spelen vanuit een basistaak
  • Afstemmen basistaken binnen het team
  • Het spelen in teamverband
  • Iedereen speelt evenveel, behalve bij teams waar de regels het niet toelaten
  • Spelers groeien naar een ‘vaste’ positie
  • Formatie 1-4-3-3
  • Keeper-Verdedigers(4)-Middenvelders(3)-Aanvallers(3)
  • Variaties: Punt naar achter of punt naar voren op het middenveld

  Belangrijke kenmerken bij deze categorie:

  • Leren en lef hebben
  • Sportief en respectvol