• Taak- en Functieomschrijving Trainer Middenbouw Onder 11 t/m Onder 12 Sv Geel-Wit ‘20

   

  Een trainer:

  • Kent de regels van het voetbal
  • Vindt het belangrijk dat spelers ontwikkelen
  • Coacht de kinderen op een positieve manier
  • Neemt deel aan het trainersoverleg
  • Maakt samen met de Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) een trainingsschema
  • Is communicatief vaardig
  • Kan leidinggeven en bewaart overzicht

  Functieomschrijving:

  • Geeft trainingen naar leeftijdscategorie en zodoende wordt er gewerkt met een gestructureerde planning die gebaseerd is op de juiste doelgroep
  • Geeft de teams twee keer in de week training
  • De trainer selecteert in overleg met de jeugdcommissie en HJO de spelers voor de teams
  • Zorgt ervoor dat er ten alle tijden sprake is van een veilig sportklimaat
  • Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de verenging en de kenmerken die centraal staan bij Sv Geel-Wit ‘20
  • Als trainer zorg je ervoor dat je goed voorbereid op de vereniging komt.
   Dit betekent een goed voorbereide training, op tijd komen, training uitzetten etc.
  • Ziet erop toe dat de spelers op tijd komen en zich correct gedragen ten opzichte van medespelers
  • Legt verantwoording af aan de desbetreffende coördinatoren en indien nodig aan de HJO
  • Is aanwezig bij wedstrijden van de teams om de vooruitgang te noteren en te werken aan verbeterpunten

  Uitgangspunten per categorie:

  • Leren voetballen in 8 vs. 8
  • Samen leren doelgericht te spelen
  • Leren spelen vanuit een basistaak
  • Leren spelen vanuit een positie
  • Geen vaste posities, spelers kunnen vanuit hun voorkeur of aanleg wel vaker op bepaalde posities staan
  • We werken met verdedigers, middenvelders en aanvallers
  • Iedereen blijft evenveel tijd spelen in de wedstrijd
  • Formatie: 1-3-1-3
   Keeper-Verdedigers (3)-Middenvelder-Aanvallers (3)