• Procedure Teamindelingen

  3 jun 2020
 • Hieronder staan alle uitgangspunten en afspraken over de de teamindelingen binnen de jeugdafdeling. 

  Doelstelling & uitgangspunten 

  • Bij Geel-Wit speelt iedereen met plezier, veilig en op zijn eigen niveau voetbal.
  • Geel-Wit heeft aandacht voor elk individu.
  • In elk team wil Geel-Wit kinderen beter leren voetballen.
  • Een kind ontwikkelt zich voetbaltechnisch het beste bij gelijke medespelers en tegenstanders.
  • Geel-Wit heeft aandacht voor bestaande teams, groepsverbanden en vriendschappen binnen de jeugdafdeling.
  • Gedurende het hele seizoen volgen de coördinatoren en trainers de ontwikkeling van uw kind.  
  • Tijdens de winterstop en in nood kunnen teams aangevuld worden met (nieuwe) spelers.
  • Spelers blijven in principe gedurende het seizoen in hun eigen leeftijdscategorie spelen.
  • Uitzonderingen, zoals dispensatie, kunnen voorgelegd worden aan de Jeugdcommissie.

  Indeling spelers

  Aan het eind van het seizoen wordt de teamindeling voor het daaropvolgende seizoen gemaakt door de coördinatoren/leiders en de trainer(s). De hoofd jeugdopleidingen zijn verantwoordelijk voor de teamindelingen, die uiteindelijk worden goedgekeurd door de Jeugdcommissie.

  Onderstaande criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van het spelniveau van de individuele spelers;

  1.    Fysiek; kracht en snelheid van de speler
  2.    Techniek; balvaardigheid van de speler
  3.    Attitude; gedrag in en om het veld en in relatie tot het team, tegenstanders en scheidsrechters
  4.    Tactiek; spelinzicht van de speler
  5.    Mentaal; stabiliteit en weerbaarheid van de speler

    Beleid selectiespelers

  • Een gedeelte van de voetballers worden uitgenodigd voor de zogenaamde selectieteams. Deze selectieteams spelen op een zo hoog mogelijk niveau en in deze teams wordt relatief meer aandacht gegeven aan prestatievoetbal. 
  • Spelers (als ook de ouders) worden gevraagd voor een selectie. Het is geen verplichting.
  • Vanaf het seizoen 2019-2020 worden selectieteams van de O13, O15 en O17 opgebouwd uit 2 lichtingen, dus O12/13, O14/15 en O16/17. Hiermee ondersteunen we het benodigde niveau van deze teams en geven we talentvolle spelers een extra uitdaging en groeimogelijkheden.
  • Dit jaar is er besloten om vanwege de ongelijke aantallen per lichting, alle teams vanaf de O13-1 als team door te schuiven naar de volgende lichting.
  • In seizoen 2021-2022, zullen we opnieuw per 2 lichtingen de teams gaan opbouwen.

  Procedure & verantwoordelijkheden

  • Vanaf het voorjaar trainen sommige kinderen al mee met oudere teams om te zien of zij dit niveau past en zij dit ook leuk vinden.
  • Voor 15 juni worden de voorlopige teamindelingen bekend gemaakt via de website.
  • Vragen en verzoeken n.a.v. teamindeling kunnen worden neergelegd bij de trainers en coördinatoren en zullen worden behandeld door de Jeugdcommissie in overleg met de Hoof Jeugdopleiding (HJO)
  • Voor zondag 6 september 2020 worden de definitive teamlijsten gepubliceerd via de website
  • Aan het start van het seizoen organiseert de betreffende trainer samen met de jeugdcommissie per team een kick-off voor ouders en kinderen.

  Met vriendelijke groet,

  Jeugdcommissie Geel-Wit