• TEAMINDELINGEN SEIZOEN 2019 - 2020

  Binnen de Jeugdafdeling zijn we begonnen met de eerste voorbereidingen voor de teamindelingen van het nieuwe seizoen. Afspraken en de wijze waarop we binnen de jeugdafdeling spelers in teams indelen, zijn als volgt:

  Doelstelling & uitgangspunten

  1. Bij Geel-Wit speelt iedereen met plezier, veilig en op zijn eigen niveau voetbal. Geel-Wit heeft aandacht voor elk individu.
  2. In elk team wil Geel-Wit kinderen beter leren voetballen. Een kind ontwikkelt zich voetbal- technisch het beste bij gelijke medespelers en tegenstanders.
  3. Geel-Wit heeft aandacht voor bestaande teams, groepsverbanden en vriendschappen binnen de jeugdafdeling.
  4. Gedurende het hele seizoen volgen de Trainers en Hoofden Jeugdopleiding de ontwikkeling van uw kind en passen indien nodig een wijziging in de teamindeling aan.
  5. Tijdens de winterstop en in geval van nood kunnen teams aangevuld worden met (nieuwe) spelers.
  6. Spelers blijven in principe gedurende het seizoen in hun eigen leeftijdscategorie spelen.
  7. Uitzonderingen, zoals dispensatie, kunnen voorgelegd worden aan de Hoofden Jeugdopleiding en Jeugdcommissie.

  Indeling spelers

  Aan het eind van het seizoen wordt de teamindeling voor het daaropvolgende seizoen gemaakt door de coördinatoren/teamleiders en de trainer(s). De Hoofden Jeugdopleiding zijn verantwoordelijk voor de teamindelingen, die uiteindelijk worden goedgekeurd door de Jeugdcommissie.

  Onderstaande criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van het spelniveau van de individuele spelers;

  1. Fysiek; kracht en snelheid van de speler
  2. Techniek; balvaardigheid van de speler
  3. Attitude; gedrag in en om het veld (tijdens training en wedstrijd) en in relatie tot het team, tegenstanders en trainer(s)/scheidsrechters.
  4. Tactiek; spelinzicht van de speler
  5. Mentaal; stabiliteit en weerbaarheid van de speler

  Beleid selectiespelers

  • Een gedeelte van de voetballers wordt uitgenodigd voor de zogenaamde selectieteams. Deze selectieteams spelen op een zo hoog mogelijk niveau en in deze teams wordt relatief meer aandacht gegeven aan prestatievoetbal.
  • Spelers (als ook de ouders) worden gevraagd voor een selectie. Het is geen verplichting.
  • Vanaf dit jaar worden selectieteams van de O13, O15 en O17 opgebouwd uit 2 lichtingen, dus O12/13, O14/15 en O16/17. Hiermee ondersteunen we het benodigde niveau van deze teams en geven we talentvolle spelers een extra uitdaging en groeimogelijkheden.
  • Als gevolg van bovenstaande wijziging in de bovenbouw verwachten we komend seizoen meer nieuwe teamindelingen dan de afgelopen jaren. 

  Procedure & verantwoordelijkheden

  • Vanaf het voorjaar trainen sommige kinderen al mee met oudere teams om te zien of hen dit niveau past en of zij dit ook leuk vinden.
  • In juni worden de teamindelingen bekend gemaakt.
  • Vragen en verzoeken n.a.v. teamindeling kunnen worden neergelegd bij de trainers en co√∂rdinatoren en zullen worden behandeld door de Hoofden Jeugdopleiding in overleg met Jeugdcommissie.
  • Aan de start van het seizoen organiseert de betreffende trainer samen met de Jeugdcommissie per team een kick-off voor ouders en kinderen. 

   

  Met vriendelijke groet,

  Jeugdcommissie Geel-Wit