• Geel-Wit gaat een strategische samenwerking aan met Ubuntu Sport.

  We hebben ontzettend leuk nieuws te melden;

  Geel-Wit en Ubuntu Sport slaan de handen vanaf vandaag ineen om in de vakantieperiodes voetbalkampen te organiseren voor de jeugdleden van onze club! Jeugdvoorzitter Lennert Böhmer is erg blij met de samenwerking: ‘’Met hulp van Ubuntu Sport kunnen we naast de reguliere trainingen ook extra voetbalaanbod in vakantieperiodes voor onze jeugdleden realiseren. Ook de aanpak en missie van Ubuntu Sport sluiten naadloos aan op het beleid van onze club en de clubcultuur die we voor ogen hebben. Naast de voetbalkampen kan Ubuntu Sport onze club nog op meerdere vlakken ondersteunen.’’ Ook Ubuntu Sport kijkt uit naar de samenwerking: ‘’Geel-Wit is een mooie en warme club, de gesprekken zijn altijd heel prettig geweest. Wij geloven erin dat het een mooie match is en hebben er ontzettend veel zin in om van de voetbalkampen een groot succes te maken! Plezier en ontwikkeling voor de jeugd in een positief sportklimaat én de begeleiding van de trainers tijdens deze evenementen staan hierbij hoog in het vaandel.’’ aldus Niels Meier (Coördinator Partnerships Ubuntu Sport Football).

  Ubuntu Sport is een sportacademie met de eigen Sport to Grow aanpak. De missie is jeugdspelers de kracht van teamsport te laten ervaren, als sporter en als persoon. Ubuntu Sport geloofd dat alleen in een positief ontwikkelklimaat de ‘sport & life skills’ van jeugdspelers ontwikkeld worden en dat zij door deze vaardigheden aan te leren goede prestaties kunnen behalen. Tijdens de Ubuntu Sport evenementen staan plezier en ontwikkeling centraal, op sportief gebied, maar ook op persoonlijk en sociaal vlak. Ubuntu Sport geeft clubs advies, leidt trainers op in coaching en organiseert dus inspirerende sportevenementen, zoals voetbal- en hockeykampen. Volgens de Sport to Grow aanpak leiden ze ook trainers op. Dit doen ze met ‘on the job’ begeleiding tijdens de sport evenementen en met opleidingen van de PASS Sports Coach Academy. Wil je meer weten over Ubuntu Sport?

  Neem dan gerust een kijkje op de website:  https://www.ubuntu-sport.com

  Via deze weg delen we graag met jullie de data voor het eerste Ubuntu Voetbalkamp dat zal plaatsvinden op de velden van Geel-Wit:

  Meivakantie: 2 & 3 mei.

  Vroegboekprijs van €109,- (normale prijs €119,-) Deze prijzen zijn exclusief tenue. Dit te gekke Ubuntu tenue van Nike is uiteraard ook op alle komende evenementen te gebruiken!

  Zet deze data dus snel in de agenda of schrijf je alvast in via de onderstaande link! Alle kinderen van 4 t/m 13 jaar zijn van harte welkom!

  Inschrijven:

  https://ubuntu-sport.com/ubuntu-voetbal/ubuntu-voetbalkamp-haarlem-meivakantie-2024

  Hopelijk zien we jullie allemaal in de meivakantie!

  Tot dan!


  Geel-Wit enters into a strategic partnership with Ubuntu Sport.

  We have some great news to report;

  As of today, Geel-Wit and Ubuntu Sport are joining forces to organize football camps for the youth members of our club during the holiday periods! Youth chairman Lennert Böhmer is very happy with the collaboration: "With the help of Ubuntu Sport, in addition to the regular training sessions, we can also realize extra football offers during holiday periods for our youth members. Ubuntu Sport's approach and mission also fit seamlessly with our club's policy and the club culture we have in mind. In addition to the football camps, Ubuntu Sport can support our club in several areas." Ubuntu Sport also looks forward to the collaboration: "Geel-Wit is a beautiful and warm club, and the conversations have always been enjoyable. We believe it is a great match and look forward to making the football camps a great success! Fun and development for the youth in a positive sports climate and the guidance of the trainers during these events are of paramount importance.'' says Niels Meier (Coordinator Partnerships Ubuntu Sport Football). 

  Ubuntu Sport is a sports academy with its Sport to Grow approach. The mission is to let youth players experience team sports' power as athletes and individuals. Ubuntu Sport believes that only in a positive development climate the 'sport & life skills' of youth players can be developed and that by learning these skills they can achieve good performances. During the Ubuntu Sports events, fun and development are central on a sporting, personal, and social level. Ubuntu Sport advises clubs, trains trainers in coaching, and organizes inspiring sports events, such as football and hockey camps. According to the Sport to Grow approach, they also train trainers. They do this with 'on the job' guidance during sports events and with PASS Sports Coach Academy training courses. Want to know more about Ubuntu Sport?

  Then feel free to take a look at the website:  https://www.ubuntu-sport.com


  We want to share with you the dates for the first Ubuntu Football Camp that will take place on the fields of Geel-Wit: 

  May holidays: 2 and 3 May. 

  The early bird price is €109,00 (the regular price is €119,00). These prices do not include the kit. This awesome Ubuntu kit from Nike can also be used at all upcoming events! 

  So, put these dates in the agenda or register in advance via the link below! All children from 4 to 13 years old are welcome! 

  Register:

  https://ubuntu-sport.com/ubuntu-voetbal/ubuntu-voetbalkamp-haarlem-meivakantie-2024 

  Hopefully, we'll see you all during the May holidays! 

  See you then!