• Geel-Wit Voetbalkamp

  Voor het 3e jaar op rij gaan we op voetbalkamp!! 😃

  We gaan op kamp naar YMCA Leusden van vrijdagmiddag 21 juni t/m zondag 23 juni.

  We hebben plek voor 120-130 kinderen en 15-20 begeleiders dus geef je zo snel mogelijk op.

  VOL = VOL ❗, dus wacht niet te lang

  Wat gaan we doen?

  Naast natuurlijk heel veel plezier maken, gaan we zeker ook een aantal evenementen op locatie doen, denk aan;

  * Voetbalbingo
  * Spooktocht 👻
  * EK wedstrijd Nederland - Frankrijk kijken
  * Zwemmen
  * Marshmallows roosteren
  * Voetbaltoernooitje
  * Loterij

  Het voetbalkamp kost €140 voor alle spelers.
  Na inschrijving ontvang je verder informatie over de betaling *.

  De bijdrage voor dit voetbalkamp is iets hoger dan voorgaande jaren, aangezien we alle begeleiders vrij willen houden van kosten. 

  * Een extra steuntje in de rug vanuit de club voor de kosten vh voetbalkamp kan
     op aanvraag evt. worden geregeld.

  Belangrijk
  De ouders die zich opgeven als begeleiding zullen via de jeugdcommissie op de hoogte worden gesteld van deelname.

  Voor meer informatie, zie de flyer of neem contact op met Tim Klinkenberg van de Jeugdcommissie. (0613559322)

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  We are going on a football camp for the 3rd year in a row!! 😃
   
  We will go on a camp to YMCA Leusden from Friday afternoon, June 21, to Sunday, June 23.
   
  We only have room for 120-130 children and 15-20 supervisors, so sign up as soon as possible.

  FULL = FULL ❗, so don't wait too long ❗
   
  What are we going to do?
   
  In addition to having a lot of fun, we will certainly also do many events on location, such as;
  * Football bingo
  * Ghost tour 👻
  * Watching the European Championship match between the Netherlands and France
  * Swimming
  * Roast marshmallows
  * A football tournament
  * And the lottery.
   
  The football camp costs €140 for all players.
  After registration, you will receive further information about the payment *.

  This football camp contribution is higher than in previous years, as we do not charge the supervisors. All parents pay jointly for the guidance.

  * An extra helping hand from the club for the costs of the football camp can be
     requested if necessary.


  Important❗
  The parents who sign up as a supervisor will be informed of participation through the youth committee.
   
  For more information, see the flyer or contact Tim Klinkenberg of the Youth Committee. (0613559322)