• Vrijwilligers

  Vrijwilligers
  De vereniging groeit en steeds meer leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn actief als vrijwilliger. Trainen of coachen, het vlaggen, meehelpen in de kantine, maken van folders of een bijdrage leveren bij de ledenadministratie. Deze bijdrages zijn hard nodig, want we zijn een eigen vereniging waarbij 95% van het werk door vrijwilligers gedragen moet worden.

  Als lid van de vereniging heb je een aantal verplichte taken:

  • Kantine dienst
  • Spelbegeleider O8-O10
  • Vlaggen, rijden naar uitwedstrijden
  • Meehelpen Geel Wit toernooi 

  Daarnaast zijn er nog specifieker taken en functie waar nog vrijwilligers nodig zijn:

  • Trainers en coaches
  • Kantinecommissie
  • Scheidsrechterscommissie
  • Jeugdcommissie
  • Toernooicommissie
  • Onderhoud en beheer
  • Web sitebeheer en communicatie
  • Hoofdbestuur

  Wil je ook graag bijdragen? Neem een kijkje bij de ‘vacatures’ of neem contact op met het bestuur.

  Voor nieuwe (jeugd)leden kun je bij het aanmeldformulier aangeven wat voor soort vrijwilligerswerk je wilt doen. Binnen twee weken na aanmelding neemt een vrijwilliger van Geel-Wit contact op om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

  Informatieavond ouders/verzorgers nieuwe jeugdleden
  Voor de ouders/verzorgers van nieuwe leden wordt er regelmatig een informatieavond door de welkomstcommissie. Hierin krijg je naast praktische informatie voor je kind ook een welkom en uitleg over de Geel Wit als sportvereniging, onze geschiedenis en ns cultuur en welke vrijwilligers bijdrage je moet leveren als lid van de vereniging. 

  Ouderbijeenkomsten per team bij de start van het seizoen
  Bij de start van het nieuwe seizoen vindt er een ouderbijeenkomst per team plaats. Zo leren we elkaar beter kennen. Wie is nou die trainer, wie is de coördinator en wie is nu de coach? Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden? Dat en meer praktische zaken bespreken we dan met elkaar zodat we meer en beter onze voetbalactiviteiten kunnen regelen.