• Geschiedenis Geel-Wit

  In 1913 was er in de St. Bavo parochie al eens een vereniging Geel-Wit opgericht. Deze is echter als gevolg van de eerste WO vrij snel ter ziele gegaan. De heer C. Dammeres en kapelaan J. Jacobs zijn de mensen die de aanzet hebben gegeven om in 1920 een nieuwe voetbalvereniging op te richten, in de schaduw van de Kathedrale Basiliek St. Bavo Geel-Wit zag in 1920 officieel het levenslicht. Door de Rooms Katholieke kleuren werden ze in het verleden dan ook vaak aangeduid met `de Pauselijken`. Geel-Wit had door de jaren heen ook een handbal, honkbal, tafeltennis en volleybal.

  Hoewel de basis van de club vlak bij de Bavo ligt, werd tot 1948 niet in de buurt gespeeld maar op een veld op de plek waar nu HBC speelt. Vanaf 1948 werd de van Oosten de Bruynstraat onze thuisbasis. In 1920 gestart met 42 leden, en een jong bestuur, groeide de vereniging gestaag. Geel/Wit werd kampioen van de 4e, 3e en 2eklasse en speelde 5 jaar na de start, wedstrijden voor promotie naar de 1e klasse. Dezen werden gewonnen en Geel-Wit werd 1eklasser. De jaren daarna verandert er weinig in deze situatie. De vereniging groeit in deze periode langzaam en heeft begin jaren '30, ongeveer 80 leden, opgebouwd uit 3 senioren- en 2 juniorenteams.

  In de oorlogsperiode wordt het voor elke organisatie natuurlijk steeds moeilijker te blijven functioneren. In de analen van Geel-Wit werd dit als volgt beschreven; ’42-43 De bezetting wordt zwaarder, oorlogen gaan door, velen verdwijnen om in het Derde Rijk te werk gesteld gaan worden. ‘ In de jaren na de oorlog groeit Geel-Wit, wordt kampioen en promoveert naar de eerste klasse van de Haarlemse Voetbalbond (HVB). Eind 1967 legt het bestuur dan ook een verzoek bij B&W neer, een eigen clubhuis te mogen bouwen. De "eerste " steen wordt op 6 juni 1971 in de hal geplaatst door voorzitter Toon Höcker.  

  Kort daarna wordt de Klaverjas vereniging opgericht en in 1975 start Geel-Wit met zaalvoetbal. Eind jaren zestig komt Geel-Wit los te staan van de kerk en in de jaren 70 blijft Geel-Wit groeien, maar de activiteiten gaan zich beperken zich tot veld- en zaalvoetbal. In de jaren 80 en 90 kent de club hoogtepunten en is de club met 600 leden de grootste club van West-Haarlem en speelt in de 2-e klasse van de KNVB.

  Vanaf de 90-er jaren loopt het ledenaantal langzaam terug. Voetbal krijgt concurrentie van andere sporten en de Geel-Witters brengen niet meer het hele weekend op de club door. Begin 2000 had Geel-Wit nog maar 100 senioren en 120 Jeugdleden. In de jaren daarna veranderd de samenstelling van de Leidse- en Leidsevaartbuurt en komen er weer meer jonge gezinnen in de buurt van Geel-Wit wonen. Daardoor groeit de vereniging weer en tegenwoordig zijn er 40 jeugdteams met meer dan 500 jeugdleden en 6 senioren teams.

 • Geel-Wit Rookvrij

  Geel-Wit rookvrij!

  Vanaf het begin van dit seizoen is Geel-Wit op zaterdag rookvrij. Dit houdt in dat binnen de hekken van Geel-Wit aan de voorzijde van de kantine en langs de velden niet mag worden gerookt. Aan de achterzijde van de kantine zal een rookplek worden gecreeerd voor leden/ouders die echt niet zonder kunnen.

  Geel-Wit heeft het streven om uiteindelijk ook de zondag rookvrij te maken.