• Overschrijven van een andere club naar Geel-Wit

  Je meld aan bij de ledenadministratie via het aanmeldformulier op deze site

  De ledenadministratie van je oude club krijgt een melding. Heb je aan je financiële voorwaarden bij je oude club voldaan dan zullen ze de aanvraag accorderen. Als je bij de jeugd speelt, dan ben je meteen lid. Voor de A-categorie is dit automatich pas na 15 juni van een lopend seizoen. A categorie zijn Senioren en Jeugd ouder dan 13 spelend in de Hoofdklasse of hoger.

 • Procedure overschrijven van Geel-Wit naar een andere club

  Aan het eind van het seizoen is het mogelijk voor spelers om te wisselen van vereniging.
  Je zal dit dan zelf met je oude club moeten regelen, anders kan de overschrijving niet doorgaan. Zit er geen blokkade op of heb je de reden van de blokkade geregeld, dan keurt de oude club de overschrijving goed en zal het verzoek naar de KNVB worden gezonden die hierna de overschrijving verder in orde maakt.

  - Jeugdspelers in de B-categorie kunnen ook lopende het seizoen van club wisselen.
  - Het overschrijven gaat tegenwoordig digitaal.
  - Wanneer je als speler van Geel-Wit wilt overschrijven naar een andere club dan meld je je aan bij je nieuwe club.

  Je nieuwe club dient via een aanvraag in sportlink een overschrijvingsverzoek in. Dit overschrijvingsverzoek komt bij de ledenadministratie van de oude club en deze moet hem accorderen. Dit kan de club alleen doen wanneer aan alle verplichtingen aan de oude club zijn voldaan. Wanneer je bijvoorbeeld nog je contributie moet betalen of een boete, dan zal de nieuwe club een melding krijgen dat er een blokkade op de overschrijving zit met daaraan gekoppeld de reden.

  Overschrijven kan elk jaar tot 15 Juni

  Bovenstaande heeft de volgende consequenties:
  - Overschrijving naar een andere voetbalclub, aangevraagd vóór 15 juni, leidt automatisch tot opzegging van het lidmaatschap bij Geel-Wit.
  - Overschrijving naar een andere voetbalclub, aangevraagd ná 15 juni, leidt automatisch tot verlenging van het lidmaatschap bij Geel-Wit.

  Indien de KNVB toestemming tot de aangevraagde overschrijving verleent houdt dit in dat u lid bent van zowel Geel-Wit als van de nieuwe vereniging en dat u verplicht bent de volledige contributie bij beide verenigingen te voldoen, terwijl u in door de KNVB georganiseerde voetbalwedstrijden uitsluitend voor de nieuw gekozen club mag uitkomen.

 • Uitschrijven

  Uitschrijven

  Wil je of wil jouw kind stoppen met voetballen bij Geel-Wit, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken via een e-mail aan de ledenadministratie:

  ledenadministratie@geel-wit.nl

  Gaat het om een uitschrijving per ingang van het nieuwe seizoen (dat start in augustus), zorg dan dat de uitschrijving vóór 1 mei binnen is. Deze uiterste datum lag eerst iets later, maar hebben we met een maand vervroegd om de volgende redenen:


  - Op 1 mei zijn we al bezig met de teamindelingen voor het volgende seizoen. Op tijd uitschrijven helpt ons om iedereen eerlijk in te delen en teleurstellingen te voorkomen.
  - Als je op tijd laat weten dat jouw plek (of dat van jouw kind) vrijkomt, geef je andere enthousiaste (jonge) voetballers de kans om aan te sluiten in een passend team.
  - Bij te late afmeldingen, brengt de KNVB Geel-Wit administratiekosten in rekening. Deze onnodige kosten willen we zo vermijden.

  Te late opzegging/verandering leidt automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap en de daaraan gekoppelde contributieverplichting voor het volledige volgende verenigingsjaar. Beëindiging van het lidmaatschap wordt dan pas geaccepteerd als en zodra aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes en/of (restanten van) contributie e.d. U ontvangt schriftelijk/per e-mail bericht of uw lidmaatschap daadwerkelijk is beëindigd. Opzeggingen of verzoeken bij andere personen, commissies of instanties hebben geen rechtskracht.