• Overschrijven van een andere club naar Geel-Wit

  • Je meld aan bij de ledenadministratie via het aanmeldformulier op deze site
  • De ledenadministratie van je oude club krijgt een melding. Heb je aan je financiële voorwaarden bij je oude club voldaan dan zullen ze de aanvraag accorderen. Als je bij de jeugd speelt, dan ben je meteen lid. Voor de A-categorie is dit automatich pas na 15 juni van een lopend seizoen. A categorie zijn Senioren en Jeugd ouder dan 13 spelend in de Hoofdklasse of hoger.
 • Procedure overschrijven van Geel-Wit naar een andere club

  • Aan het eind van het seizoen is het mogelijk voor spelers om te wisselen van vereniging.
  • Jeugdspelers in de B-categorie kunnen ook lopende het seizoen van club wisselen.
  • Het overschrijven gaat tegenwoordig digitaal. Wanneer je als speler van Geel-Wit wilt overschrijven naar een andere club dan meld je je aan bij je nieuwe club.
  • Je nieuwe club dient via een aanvraag in sportlink een overschrijvingsverzoek in. Dit overschrijvingsverzoek komt bij de ledenadministratie van de oude club en deze moet hem accorderen. Dit kan de club alleen doen wanneer aan alle verplichtingen aan de oude club zijn voldaan. Wanneer je bijvoorbeeld nog je contributie moet betalen of een boete, dan zal de nieuwe club een melding krijgen dat er een blokkade op de overschrijving zit met daaraan gekoppeld de reden.
  • Je zal dit dan zelf met je oude club moeten regelen, anders kan de overschrijving niet doorgaan. Zit er geen blokkade op of heb je de reden van de blokkade geregeld, dan keurt de oude club de overschrijving goed en zal het verzoek naar de KNVB worden gezonden die hierna de overschrijving verder in orde maakt.
 • Overschrijven kan elk jaar tot en met 15 Juni

  Bovenstaande heeft de volgende consequenties:
  a) Overschrijving naar een andere voetbalclub, aangevraagd vóór 15 juni, leidt automatisch tot opzegging van het lidmaatschap bij Geel-Wit.
  b) Overschrijving naar een andere voetbalclub, aangevraagd ná 15 juni, leidt automatisch tot verlenging van het lidmaatschap bij Geel-Wit. Indien de KNVB toestemming tot de aangevraagde overschrijving verleent houdt dit in dat u lid bent van zowel Geel-Wit als van de nieuwe vereniging en dat u verplicht bent de volledige contributie bij beide verenigingen te voldoen, terwijl u in door de KNVB georganiseerde voetbalwedstrijden uitsluitend voor de nieuw gekozen club mag uitkomen.
 • Uitschrijven

  Wil je stoppen met voetbal bij Geel-wit dan moet je dit voor 31 mei kenbaar maken aan de ledenadministratie:

  ledenadministratie@geel-wit.nl

  Liefst vóór 31 mei, maar uiterlijk per 15 juni en uitsluitend schriftelijk (per email) aan de ledenadministratie.  

  Te late ontvangst van de opzegging/verandering leidt automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap en tot de daaraan gekoppelde verplichting tot volledige betaling van de contributie voor het gehele volgende verenigingsjaar. Beëindiging van het lidmaatschap zal pas dan worden geaccepteerd indien en zodra aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan, zoals het betalen van nog uitstaande boetes en/of (restanten van) contributie e.d. U ontvangt schriftelijk/per email bericht of uw lidmaatschap daadwerkelijk is beëindigd. Opzeggingen of verzoeken bij andere personen, commissies of instanties hebben geen rechtskracht.